23.03.2020
Typ akce: Ostatní

 

Dne 31.01.2020 se uskutečnilo setkání projektových partnerů/kick-off v Třeboni. Přítomni byli zástupci jak z české strany – JČU a Algatech, tak i zástupci rakouské strany ze společnosti BEST a BAW. U jednoho stolu se jednalo o prvních společných krocích v postupu řešení projektu : Recyklace živin ze zemědělsko-průmyslových zbytků cestou kultivace mikrořas jako krmiva pro ryby. Během celého jednání se živě diskutovalo o pracovních postupech, plánech, chystaných akcích. Odpolední část setkání oživil partner BEST svou prezentací ohledně aktivit společnosti. Na konci setkání všichni partneři věděli, jaké cíle jak pracovní, tak administrativní mají nastaveny.

Galerie