17.08.2020
Typ akce: Workshop

Dne 17. 8. 2020 se uskutečnila exkurze v rámci projektu Algae4Fish. Účastníci se sešli na odborném pracovišti, kde je Ing. Jiří Křišťan, Ph.D. v rámci prezentace seznámil s projektem ATCZ221 – Algae4Fish. Zpestřením programu byla také prohlídka celého areálu, včetně laboratoře, kde probíhá řešení projektu. Po celou dobu exkurze probíhala diskuse ohledně využití výstupů z projektů, která byla zakončena občerstvením v restauraci. Všichni se exkurzi moc užili.

 

Akce byla realizována v rámci projektu ATCZ221 – Algae4Fish, Program přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakouskou-Česká republika.