Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.07.2020 - 31.12.2022

Alokované prostředky EFRR:

726 261,44 €

Číslo projektu:

ATCZ249

Zkratka:

Venkovské památky - Ländliche Denkmäler

Vedoucí partner:

Jihočeská Silva Nortica

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Pavel Hložek

Partneři projektu:

  • Jihočeská centrála cestovního ruchu
  • Vysočina Tourism, příspěvková organizace
  • Universität für Weiterbildung Krems
  • Tourismusverband Mühlviertler Alm Freistadt
  • Zukunftsraum Thayaland

O projektu:

Cílem projektu je zvýšení návštěvnosti malých venkovských památek.

Nejnovější události

22.11.2021
Ve středu 3.11.2021 se v Muzeu koněspřežky v Rainbachu v Mühlviertelu uskutečnil v rámci projektu aplikační workshop. Workshopem provázel jednatel Stefan Wunderle z turistické organizace Tourismusverband Mühlviertler Alm Freistadt. Součástí workshopu byly impulsní příspěvky místních expertů na cestovní ruch a jiné obory.
Typ akce: Workshop
18.11.2021
Ve čtvrtek 21.10.2021 se v Univerzitním centru v Telči v rámci projektu uskutečnil aplikační workshop. Jeho součástí byly impulsní příspěvky místních expertů na cestovní ruch a jiné obory.
Typ akce: Workshop
17.11.2021
Ve čtvrtek 14. října 2021 se konala v Holašovické hospodě zahajovací konference k novému projektu „Venkovské památky/Ländliche Denkmäler“. Ten je podpořen přeshraničním programem INTERREG V-A Rakousko-ČR 2014-2020. Úvodní slovo pronesl 1. náměstek hejtmana Jihočeského kraje Mgr. František Talíř. Dále účastníky přivítal starosta hostitelské obce Jankov-Holašovice Ing. Jan Jílek.
Typ akce: Konference

Podrobnější informace

Projekt navazuje na předchozí projekt "Památky žijí", ATCZ31, ukončený v prosinci roku 2019. V rámci nového projektu bude vytvořen přeshraniční produkt na podporu propagace malých venkovýských památek, které budou propojeny do jedné turistické nabídky a následně společně propagovány. 

Výstupy projektu

Hlavní výsledky:

  • Podpora přeshraničního cestovního ruchu po pandemii COVID19.
  • Srovnávací analýza venkovských památek v Rakousku a České republice.
  • Vznik 10 center společné přeshraniční turistické nabídky (kulturní a přírodní památky).
  • Společná propagační opatření nově vytvořených center nabídky.