22.11.2021
Ve středu 3.11.2021 se v Muzeu koněspřežky v Rainbachu v Mühlviertelu uskutečnil v rámci projektu aplikační workshop. Workshopem provázel jednatel Stefan Wunderle z turistické organizace Tourismusverband Mühlviertler Alm Freistadt. Součástí workshopu byly impulsní příspěvky místních expertů na cestovní ruch a jiné obory.
Typ akce: Workshop
18.11.2021
Ve čtvrtek 21.10.2021 se v Univerzitním centru v Telči v rámci projektu uskutečnil aplikační workshop. Jeho součástí byly impulsní příspěvky místních expertů na cestovní ruch a jiné obory.
Typ akce: Workshop
17.11.2021
Ve čtvrtek 14. října 2021 se konala v Holašovické hospodě zahajovací konference k novému projektu „Venkovské památky/Ländliche Denkmäler“. Ten je podpořen přeshraničním programem INTERREG V-A Rakousko-ČR 2014-2020. Úvodní slovo pronesl 1. náměstek hejtmana Jihočeského kraje Mgr. František Talíř. Dále účastníky přivítal starosta hostitelské obce Jankov-Holašovice Ing. Jan Jílek.
Typ akce: Konference
16.11.2021
V rámci projektu Venkovské památky byl v říjnu 2021 vydán informační letáček, který je k dispozici jak v elektronické podobě zde, tak v tiskové podobě u partnerů projektu na vyžádání. Letáček bude distribuován především na akcích projektu.
Typ akce: Tisková zpráva
16.11.2021
V září byl dokončen grafický manuál projektu, podle kterého se bude řídit veškerá grafika v rámci projektu. Bylo vyvinuto logo projektu, jeho hlavními motivy jsou most a srdce jakožto symboly pro propojení regionů a přátelské spolupráce. Zelená barva loga charakterizuje venkov.
Typ akce: Ostatní
24.06.2021
Výzkumný workshop Krems se zabýval především výměnou informací, názorů a postojů, obsahoval diskusi a příspěvky expertů z oblasti cestovního ruchu, paměti národa, přírodních věd, architektury a historie, archeologie a historie umění. Po prezentaci prvních výsledků dotazníků, kterou zrealizoval tým Univerzity pro další vzdělávání Krems, diskutovali a navrhovali účastníci workshopu - partneři a odborní experti - kritéria pro výběr památek.
Typ akce: Workshop