24.06.2021
Při úvodním workshopu ke zpracování studie projektu byla odprezentována odborná témata a partneři projektu a vybraní odborníci diskutovali kritéria výběru venkovských památek pro prezentaci jejich nabídky v regionu realizace projektu. Dunajská univerzita Krems odprezentovala výsledky dotazníkového šetření.
Typ akce: Workshop