16.11.2021
Typ akce: Tisková zpráva

V rámci projektu Venkovské památky byl v říjnu 2021 vydán informační letáček, který je k dispozici jak v elektronické podobě zde, tak v tiskové podobě u partnerů projektu na vyžádání. Letáček bude distribuován především na akcích projektu.

Galerie