28.04.2022
Typ akce: Seminář

Seminář v Písku byl termínově poslední ze „šnůry“ seminářů pro pracovníky infocenter, destinačních společností a pro provozovatele venkovských památek z oblastí zapojených do projektu Venkovské památky. Písecký seminář byl určen pro pracovníky Písecka, Blatenska, Strakonicka a Vodňanska. Zúčastnilo se ho celkem 18 osob.

Čtvrtý seminář projektového partnera Jihočeské centrály cestovního ruchu se konal 28. dubna 2022 v Prácheňském muzeu.

Úvodem byl přestaven samotný projekt Venkovské památky. Poté přišla na řadu přenáška na téma „Význam venkovských památek v turistické oblasti Toulava“. Příkladem dobré praxe byl tentokrát barokní dvůr Borotín, který je již 15 let opravován a který ač ne zcela dokončen nabízí kulturní události – divadla, koncerty, oživuje staré venkovské tradice – vynášení Morany, Dožínky atd. Prostor byl i pro diskuzi.

Dále následovala prezentace firmy Loxper o fungování geolokační hry a brainstorming účastníků na témata her (lokální příběhy na geolokační hru z pohledu majitelů či provozovatelů venkovských památek).

Pro odlehčení programu proběhla soutěž „Poznáte venkovské památky dle fotografií?“. Účastníci si mohli odnést odměnu ve formě propagačních materiálů projektu (campingovou deku/ svačinový box apod.).

Součástí programu byla i exkurze na místní zapojenou památku – prohlídka expozice Prácheňského muzea – téma Život na venkově.

Galerie