24.06.2021
Typ akce: Workshop

Při úvodním workshopu ke zpracování studie projektu byla odprezentována odborná témata a partneři projektu a vybraní odborníci diskutovali kritéria výběru venkovských památek pro prezentaci jejich nabídky v regionu realizace projektu. Dunajská univerzita Krems odprezentovala výsledky dotazníkového šetření.