24.06.2021
Typ akce: Workshop

Výzkumný workshop Krems se zabýval především výměnou informací, názorů a postojů, obsahoval diskusi a příspěvky expertů z oblasti cestovního ruchu, paměti národa, přírodních věd, architektury a historie, archeologie a historie umění. Po prezentaci prvních výsledků dotazníků, kterou zrealizoval tým Univerzity pro další vzdělávání Krems, diskutovali a navrhovali účastníci workshopu - partneři a odborní experti - kritéria pro výběr památek.