03.11.2021
Typ akce: Workshop

Ve středu 3.11.2021 se v Muzeu koněspřežky v Rainbachu v Mühlviertelu uskutečnil v rámci projektu aplikační workshop. Workshopem provázel jednatel Stefan Wunderle z turistické organizace Tourismusverband Mühlviertler Alm Freistadt. Součástí workshopu byly impulsní příspěvky místních expertů na cestovní ruch a jiné obory.

Pan Josef Plöchl z Muzea selského nábytku Hirschbach informoval o architektuře venkovských statků Stoabloss v Mühlviertelu. Pan Alfred Atteneder z Barvířského muzea Gutau představil účastníkům nehmotné kulturní dědictví barvířství a jeho zvyky. Také pan Martin Schrammel z podyjského regionu Zukunftsraum Thayaland mluvil o svých zkušenostech z cestovního ruchu. Následovala komentovaná prohlídla Muzea koněspřežky. Odpoledne představili zástupci Univerzity pro další vzdělávání z Kremsu výběr památek a systémový model integrace venkovských památek do budoucích turistických nabídek. Při odpoledním workshopu se partneři projektu a pozvaní experti zabývali turistickým využitím venkovských památek a vyměnili si názory na potenciál rozvoje regionu.

Galerie