Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.06.2021 - 31.12.2022

Alokované prostředky EFRR:

335 365,62 €

Číslo projektu:

ATCZ260

Zkratka:

PlastoCyan

Vedoucí partner:

Mikrobiologický ústav AV ČR v.v.i. - Centrum Algatech

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Tomáš Grivalský (grivalsky@alga.cz)

Partneři projektu:

  • Fachhochschule Oberösterreich Forschungs- und Entwicklungs GmbH
  • Technische Universität Wien - Institut für Verfahrenstechnik, Umwelttechnik und technische Biowissenschaften

O projektu:

Hlavním cílem navrhovaného projektu je vyvinout ekologicky inovativní technologii pro výrobu bioplastů ze sinic, které využívají komunální odpadní vody a odpadní vody z mlékárenského průmyslu jako zdroj živin pro svůj růst

Nejnovější události

21.06.2022
Projekt Plastocyan byl oceněn cenou "Sustainability award" za rok 2022.
Typ akce: Tisková zpráva
29.06.2021
Zahajovací akce pro projekt ATCZ260 Plastocyan se uskutečnila 29.06.2021 v prostorách vedoucího partnera Algatech Centrum, Třeboň.
Typ akce: Kulatý stůl

Podrobnější informace

Hlavním výsledkem projektu je kultivační proces sinic využívající odpadní vodu jako zdroj živin pro biotechnologickou výrobu PHB. Součástí výstupů projektu bude technologie zpracování odpadní vody z různých zdrojů pro výrobu vhodných kultivačních médií a zavedení kultivační technologie pro produkci PHB v pilotním měřítku. Dalším výstupem jsou geneticky optimalizované kmeny sinic, které vykazují zvýšenou produkci PHB. Kromě toho budou vybrány kmeny sinic, které degradují a využívají laktózu obsaženou v mlékárenské odpadní vodě, aby ji využily pro výrobu PHB. Konečným výsledkem bude PHB získaná extrakcí z buněk sinic za účelem dosažení úplného procesu od tvorby produktu po jeho následné použití.

Výstupy projektu

  • Příprava kultivačního média s obsahem odpadní vody
  • Kultivace v pilotním měřítku a získávání PHB (součenina v sinicích, kterou lze využít k výrobě plastů)
  • Zvýšení produkce PHB