Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.06.2021 - 31.12.2022

Alokované prostředky EFRR:

335 365,62 €

Číslo projektu:

ATCZ260

Zkratka:

PlastoCyan

Vedoucí partner:

Mikrobiologický ústav AV ČR v.v.i. - Centrum Algatech

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Tomáš Grivalský (grivalsky@alga.cz)

Partneři projektu:

  • Fachhochschule Oberösterreich Forschungs- und Entwicklungs GmbH
  • Technische Universität Wien - Institut für Verfahrenstechnik, Umwelttechnik und technische Biowissenschaften

O projektu:

Hlavním cílem navrhovaného projektu je vyvinout ekologicky inovativní technologii pro výrobu bioplastů ze sinic, které využívají komunální odpadní vody a odpadní vody z mlékárenského průmyslu jako zdroj živin pro svůj růst

Podrobnější informace

Hlavním výsledkem projektu je kultivační proces sinic využívající odpadní vodu jako zdroj živin pro biotechnologickou výrobu PHB. Součástí výstupů projektu bude technologie zpracování odpadní vody z různých zdrojů pro výrobu vhodných kultivačních médií a zavedení kultivační technologie pro produkci PHB v pilotním měřítku. Dalším výstupem jsou geneticky optimalizované kmeny sinic, které vykazují zvýšenou produkci PHB. Kromě toho budou vybrány kmeny sinic, které degradují a využívají laktózu obsaženou v mlékárenské odpadní vodě, aby ji využily pro výrobu PHB. Konečným výsledkem bude PHB získaná extrakcí z buněk sinic za účelem dosažení úplného procesu od tvorby produktu po jeho následné použití.

Výstupy projektu

  • Příprava kultivačního média s obsahem odpadní vody
  • Kultivace v pilotním měřítku a získávání PHB (součenina v sinicích, kterou lze využít k výrobě plastů)
  • Zvýšení produkce PHB