29.06.2021
Zahajovací akce pro projekt ATCZ260 Plastocyan se uskutečnila 29.06.2021 v prostorách vedoucího partnera Algatech Centrum, Třeboň.
Typ akce: Kulatý stůl