Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.03.2021 - 31.12.2022

Alokované prostředky EFRR:

428 419,73 €

Číslo projektu:

ATCZ261

Zkratka:

MonumTech

Vedoucí partner:

RERA a.s.

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Luděk Fráně

Partneři projektu:

  • Universität für Weiterbildung Krems - Donau-Universität Krems
  • Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
  • Národní památkový ústav

O projektu:

Projekt se zaměřuje na zhodnocení technických památek v příhraničí vč. vytvoření přeshraniční koncepce propagace tohoto typu památek.

Nejnovější události

07.09.2022
Vědomá aktivizace technických památek v česko-rakouském pohraničí vyžaduje zahrnutí aktuálních změn do kontextu – zejména v souvislosti s klimatickými změnami, které byly v obou zemích zvláště patrné loni v létě.
Typ akce: Workshop
27.07.2022
Pro lepší přístup k technickým památkám v česko-rakouském pohraničí je důležitým předpokladem aktivní údržba těchto památek. Tato nutnost však může způsobit velké napětí mezi provozovatelem chráněného objektu a odpovědným orgánem památkového úřadu. Zvláště patrné to bylo ve čtvrté online expertní pracovní skupině „Cesta k průmyslové cestě“, která vznikla v rámci projektu MonumTech ATCZ261 s cílem podpořit výměnu mezi památkovou ochranou a cestovním ruchem na obou stranách hranice.
Typ akce: Workshop
16.06.2022
Rostoucí výměna mezi ochranou památek a cestovním ruchem! Projektoví partneři MonumTech se zasadili o další rozvoj projektu s cílem zvýšit povědomí o technických skvostech česko-rakouského příhraničí. Stalo se tak v rámci intenzivní výměny na společném pracovním setkání 16. června 2022 na Univerzitě pro další vzdělávání Krems.
Typ akce: Seminář

Podrobnější informace

V rámci projektu bude na základě společně definovaných kritérií a metodiky zdokumentováno cca 40 technických památek nacházejících se v česko-rakouské příhraniční oblasti. Dále vznikne celkem 12 dvojjazyčných reportáží, přehledová monografie a turistická mapa v tištěné i elektronické podobě. Součástí projektu bude také zpracování analýzy a koncepce o využitelnosti památek v cestovním ruchu vč. virtuálních modelů detailů vybraných technických památek (celkem takto bude zhodnoceno a oživeno 8 příkladů památek).

Výstupy projektu

  • Koncept zpracování společné přeshraniční inventarizace a dokumentace technických památek na základě  polečně definovaných kritérií a metodiky
  • Oživení památek prostřednictvím moderní technologie a digitalizace (vytváření virtuálních modelů)
  • Zasíťování odborníků a aktérů z obou stran hranice prostřednictvím společných aktivit (např. workshopy)