27.07.2022
Typ akce: Workshop

Pro lepší přístup k technickým památkám v česko-rakouském pohraničí je důležitým předpokladem aktivní údržba těchto památek. Tato nutnost však může způsobit velké napětí mezi provozovatelem chráněného objektu a odpovědným orgánem památkového úřadu. Zvláště patrné to bylo ve čtvrté online expertní pracovní skupině „Cesta k průmyslové cestě“, která vznikla v rámci projektu MonumTech ATCZ261 s cílem podpořit výměnu mezi památkovou ochranou a cestovním ruchem na obou stranách hranice.

Odborník Martin Schrammel, MA BSc. (KLAR! Manažer, změna klimatu modelový region budoucnost Thayaland a provozovatel vlakového hotelu Waldkirchen a.d. Thaya) zahájil diskusi příspěvkem na téma: Zažité napětí mezi památkovou ochranou a cestovním ruchem. Faktem je, že požadavky památkové ochrany mohou vyžadovat vysoké podmínky. Jako příklad uvedl zámek Dobersberg, kde má být městský úřad zřízen bezbariérově, ale instalace výtahů vyžaduje ze strany památkové ochrany složité požadavky. Vlakové vagony jeho vlakového hotelu („žijící v kousku železniční historie“), naopak někdejší stavební vagony ÖBB záměrně uvedeny nejsou. Lze je tedy upravit pro přenocování (toaleta, koupelna se sprchou, kuchyňka), ale zůstávají z velké části tak, jak byly původně. Zároveň je lze získat prostřednictvím výnosů z hotelu. Jeho přístup: ochrana používáním.

Expertka Bettina Preinfalk (předsedkyně Fóra cestovního ruchu Rainbach a manažerka koněspřežné dráhy Kerschbaum) potvrdila podobnou zkušenost: koňské nádraží, které spravuje, je památkově chráněným objektem. Čtyřicet poškozených boxových oken není v současné době povoleno utěsnit, dodatečné náklady na požadovanou renovaci jsou velmi vysoké. Vysvětlila, že památková ochrana musí vyjít vlastníkům vstříc, jinak nebudou domy chráněny.

Prof. Christian Hanus (UWK) problém potvrdil, ale zdůraznil cennou službu pro širokou veřejnost prostřednictvím odborné rekonstrukce. Rekonstrukcí se snižují zejména následné náklady, odborná konzervace původních oken zabrání plísním. Alice Rutter-Lehner, MSc (UWK) vidí potřebu synergie na obou stranách, tedy památkové ochrany a cestovního ruchu. Potenciál památky musí být rozpoznán a zpřístupněn.

Jarmila Hansová a Martina Indrová (Národní památkový ústav) uzavřely diskuzi s poznáním, že tamní památkový úřad musí lépe vysvětlit, proč by k této ochraně mělo dojít. Je-li smysl požadavků oprávněný, lze získat porozumění nezbytným opatřením.