17.05.2022
Typ akce: Workshop

Na druhém setkání online expertní pracovní skupiny, pořádané Univerzitou pro další vzdělávání Krems (UWK), diskutovali zúčastnění odborníci o problémech a výzvách. „Valorizace památky, která není vidět, je výzvou, jak je vidět na příkladu sklárny v Liebenau,“ konstatovala Darja Haroshka. Další výzvou ze strany památkové ochrany je omezená otevírací doba a chybějící infrastruktura. Rovněž je třeba vzít v úvahu nezbytnou podporu vlastníka (vlastníků).

Za účelem zvýšení povědomí o hodnotě technických památek v rámci projektu MonumTech byla vytvořena online odborná pracovní skupina „Cesta k průmyslové cestě“. Online expertní pracovní skupina má umožnit intenzivní komunikaci mezi odborníky z památkové péče a cestovního ruchu na obou stranách hranice a propojit je s vlastníky a starosty potenciálních lokalit.

První věcí je přijmout a pochopit různé pohledy a obavy účastníků pracovní skupiny s cílem podpořit vzkvétající kulturní turistiku v míře, která je kompatibilní s památkami v česko-rakouském příhraničí. Iniciativa má ambici vést odbornou diskuzi nad rámec projektu. Tato spolupráce se má rozšiřovat i po skončení projektu.

Během prvních dvou jednání online expertní pracovní skupiny, ve středu 6. dubna a ve středu 17. května 2022, byly učiněny první kroky k fundované diskusi. Cílem bylo určit pozici zainteresovaných odborníků vzhledem k existujícím problémům a výzvám i přáním a potřebám, které je třeba vzít v úvahu, má-li být dobrá spolupráce mezi odborníky úspěšná.

Na prvním setkání, pořádaném Regionální rozvojovou agenturou jižních Čech (RERA as), byla účastníkům online expertní pracovní skupiny představena první z dvanácti zpráv. Videoreportáže uváděné ve veřejnoprávní televizi slouží k popularizaci technických památek. Zde byla možnost dát zpětnou vazbu ze strany cestovního ruchu nebo památkové ochrany. Například padl návrh připojit na začátek zprávy mapu, která ukazuje, kde se památka nachází.

Na druhém setkání online expertní pracovní skupiny, pořádané Univerzitou pro další vzdělávání Krems (UWK), diskutovali zúčastnění odborníci o problémech a výzvách. „Valorizace památky, která není vidět, je výzvou, jak je vidět na příkladu sklárny v Liebenau,“ konstatovala Darja Haroshka. Další výzvou ze strany památkové ochrany je omezená otevírací doba a chybějící infrastruktura. Rovněž je třeba vzít v úvahu nezbytnou podporu vlastníka (vlastníků).

Zahájená pracovní metoda je přesvědčivá: Online expertní pracovní skupina „Cesta k průmyslové cestě“ je vhodným způsobem podpory interakce mezi zástupci cestovního ruchu nebo designu turistických produktů a zástupci památkové péče.