06.04.2022
Typ akce: Prezentace

V rámci prvního jednání pracovní skupiny online expertů, ve středu 6. dubna pořádané Regionální rozvojovou agenturou Jižní Čechy (RERA as), byla účastníkům pracovní skupiny online expertů představena první z dvanácti zpráv. Videoreportáže uváděné ve veřejnoprávní televizi slouží k popularizaci technických památek. Zde byla možnost dát zpětnou vazbu ze strany cestovního ruchu nebo památkové ochrany. Například padl návrh připojit na začátek zprávy mapu, která ukazuje, kde se památka nachází.

Na vybraných českých a rakouských památkách vznikne v rámci MonumTech celkem dvanáct dvojjazyčných popularizačních reportáží. Účelem zpráv je propagace a popularizace technických památek v česko-rakouském pohraničí.

Takovou technickou památkou je sklárna na Bauernbergu v Liebenau v hraničním trojúhelníku Dolního Rakouska, Horního Rakouska a Čech, kde se vyráběly čiré skleněné kádinky, lahve, okenní sklo a lustrové závěsy. Sklárna byla v provozu v letech 1787 až 1806 a dnes je památkově chráněným objektem. Z budovy sklárny je na zemi málo vidět, protože zbývající stavební fragmenty jsou částečně pod zemí. Sklárny však archeologicky prozkoumala a zdokumentovala Christine Schwartzar.

Každá videoreportáž, stejně jako ta z Glashütte, má dlouhou historii: Nejprve je třeba vybrat technickou památku a společně rozhodnout. Poté je třeba vyhledat a kontaktovat kontaktní osobu pro technickou památku, abychom získali její souhlas se zařazením. Mohou to být majitelé či starostové, úřady nebo odborníci z cestovního ruchu či památkové ochrany. Ve většině případů je velká ochota a odhodlání přispět vlastními znalostmi o památce. Za tímto účelem se rekrutují místní a vědečtí odborníci, kteří rovněž přispívají svými detailními znalostmi a umožňují tak komplexní zprávu.

Poté se na místě pořizují videozáznamy a jednotliví odborníci jsou zváni k zodpovězení dotazů. Stalo se tak ve sklárně uprostřed lesa, velmi blízko stavebních fragmentů. Někdy dochází k objevům, jako například ve sklárně v Liebenau, kde byly nalezeny zbytky skla. Videoreportáže bude moderovat známá moderátorka České televize Eliška Piskačová.

V některých zprávách MonumTech jsou prezentovány dva betonové pomníky podobného druhu v ČR a Rakousku nebo památky se zajímavou vazbou na obou stranách hranice, jako je Kovárna Gmünd a Kovárna Nové Hrady nebo Bušk Hammersmith u Českých Budějovic a Gopprechts Hammersmith u Litschau.

První dvě reportáže MonumTech již odvysílala Česká televize. Ty jsou také prezentovány v rakouské televizi a zpřístupněny veřejnosti na YouTube. Technické památky jsou tak popularizovány a zhodnocovány.