Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.03.2021 - 31.12.2022

Alokované prostředky EFRR:

928 030,72 €

Číslo projektu:

ATCZ264

Zkratka:

JH Neu digital / JH Nově digitalní

Vedoucí partner:

Moravská galerie v Brně

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Táňa Šedová

Partneři projektu:

  • MAK - Österreichisches Museum für angewandte Kunst
  • Město Brtnice
  • New Design University Privatuniversität GesmbH

O projektu:

Cílem projektu je zprostředkování společného kulturního dědictví (Wiener Werkstätte, osoba Josefa Hoffmanna) vč. inovativní interpretace Hoffmannova odkazu prostřednictvím moderních technologií.

Nejnovější události

29.09.2021 - 29.09.2021
Úvodního setkání partnerů, které se konalo v Brtnici u Jihlavy, se zúčastnili Herbert Grüner (rektor NDU), Christine Schwaiger (projektová manažerka NDU), Christina Mariella Fritz (projektová asistentka NDU), Rainald Franz (projektový manažer MAK), Eva Adam-Maxa (konzultantka projektů MAK), Táňa Šedová (projektová manažerka Moravské galerie), Rostislav Koryčánek (kurátor Moravské galerie), Kateřina Minaříková (vedoucí lektorského oddělení Moravské galerie), Andrea Vojtěchovská (vedoucí oddělení marketingu Moravské galerie), Miroslava Švaříčková (starostka města Brtnice) a Josef Kalčík (investiční technik města Brtnice).
Typ akce: Kulatý stůl

Podrobnější informace

Cílem projektu je digitalizace, zpřístupnění a zprostředkování kulturního dědictví široké veřejnosti, které Josef Hoffmann zanechal v programové oblasti. Projekt je zaměřen na současnou interpretaci Hoffmannova odkazu, která vyžaduje inovativní didaktiku. Prostřednictvím realizace výstav včetně doprovodných vzdělávacích programů vytváříme impuls pro kulturní turismus a městský cestovní ruch. Využití nových médií při zprostředkování hmotného kulturního dědictví představuje prostředek pro oslovení široké veřejnosti s celosvětovým dosahem za účelem iniciace jejího zájmu o tvorbu J. Hoffmanna a Wiener Werkstätte, která bude mít po rozvolnění proti-pandemických opatření za následek zvýšení počtu zahraničních návštěvníků v městech projektových partnerů.

Výstupy projektu

Investiční aktivity:

  • přestavba stodoly ve dvoře Muzea Josefa Hoffmanna na multifunkční prostor
  • oprava hrobů rodiny J. Hoffmanna

Neinvestiční aktivity:

  • Digitální prezentace díla J. Hoffmanna
  • krátké filmy a vizualizace
  • 3D expozice v muzeu J.Hoffmanna v Brtnici a 3D prezentace první prodejní místnosti WW v MAK ve Vídni
  • Vzdělávací programy
  • Naučná stezka (mobilní aplikace)