05.07.2022 - 06.07.2022
První týden prázdnin se dětem ve věku 10 - 14 let otevřeli brány New Design University aby objevili návrhy Josefa Hoffmanna a Wiener Werkstätte na designérském workshopu.
Typ akce: Workshop
12.06.2022
V neděli, 12. června 2022 se v čerstvě rekonstruované stodole Muzea Josefa Hoffmanna uskutečnila vernisáž výstavy 15 let Muzea Josefa Hoffmanna 2005 – 2020. Z projektových partnerů nemohli chybět Moravská galerie (T. Šedová, K. Ďuratná, A. Vojtěchovská), MAK (Lilly Hollein, Eva-Adam Maxa, Vanessa Mazanik) a město Brtnice (Miroslava Švaříčková).
Typ akce: Výstava
30.04.2022 - 02.05.2022
Zkušení lektoři Armor Gutiérrez Rivas, Rosa Rogina a Ondřej Tobola se spolu se studenty FAVU v Brně a NDU v Sankt Pölten setkali, aby v Muzeu Josefa Hoffmanna zprostředkovali jeho odkaz a přetavili ho do současné tvorby. Z projektových partnerů byly přítomni Dominika Halvová (Moravská galerie), Christine Schwaiger, Christina Mariella Fritz (NDU) a Miroslava Švaříčková (město Brtnice).
Typ akce: Workshop
17.03.2022 - 18.03.2022
Mezinárodního sympozia v Muzeu užitého umění (MAK) ve Vídni se zúčastnili zástupci všech projektových partnerů. Za Moravskou galerii byly přítomni Rostislav Koryčánek (kurátor), Táňa Šedová (projektová manažerka), Andrea Vojtěchovská (marketingový pracovník) a Dominika Halvová (projektová asistentka). Za NDU se zúčastnili Christine Schwaiger (projektová manažerka), Christina Mariella Fritz (projektová asistentka), za MAK Rainald Franz (projektový manažer MAK) a Eva Adam-Maxa (konzultantka projektů MAK). Nechybělo ani zastoupení z Brtnice, které reprezentovala starostka Miroslava Švaříčková.
Typ akce: Konference
21.10.2021 - 23.10.2021
Studenti NDU se pod vedením prof. Christine Schwaiger a Projektové asistentky Christiny Marielly Fritz zúčastnili exkurze v Muzeu Josefa Hoffmanna v Brtnici spojené s přednáškou designérů Eduarda Herrmanna a Matěje Coufala. Za vedoucího partnera projektu se zúčastnila Táňa Šedová (Moravská galerie), za město Brtnice paní starostka Miroslava Švaříčková.
Typ akce: Workshop
29.09.2021 - 29.09.2021
Úvodního setkání partnerů, které se konalo v Brtnici u Jihlavy, se zúčastnili Herbert Grüner (rektor NDU), Christine Schwaiger (projektová manažerka NDU), Christina Mariella Fritz (projektová asistentka NDU), Rainald Franz (projektový manažer MAK), Eva Adam-Maxa (konzultantka projektů MAK), Táňa Šedová (projektová manažerka Moravské galerie), Rostislav Koryčánek (kurátor Moravské galerie), Kateřina Minaříková (vedoucí lektorského oddělení Moravské galerie), Andrea Vojtěchovská (vedoucí oddělení marketingu Moravské galerie), Miroslava Švaříčková (starostka města Brtnice) a Josef Kalčík (investiční technik města Brtnice).
Typ akce: Kulatý stůl