12.06.2022
Typ akce: Výstava

V neděli, 12. června 2022 se v čerstvě rekonstruované stodole Muzea Josefa Hoffmanna uskutečnila vernisáž výstavy 15 let Muzea Josefa Hoffmanna 2005 – 2020. Z projektových partnerů nemohli chybět Moravská galerie (T. Šedová, K. Ďuratná, A. Vojtěchovská), MAK (Lilly Hollein, Eva-Adam Maxa, Vanessa Mazanik) a město Brtnice (Miroslava Švaříčková).

Úvodního slova se zhostila Táňa Šedová (Moravská galerie), přivítala všech přítomných a poděkovala za bohatou účast. Na ni se podíleli návštěvníci z Rakouska (cca 50 osob) i návštěvníci z České republiky (přibližně 100 osob).

Připomněla, že výstava je součástí projektu ATCZ264 JH Nově digitální, díky kterému mohlo dojít k stavebním úpravám stodoly a vybudování nového sociálního zařízení. Poté předala slovo starostce města Brtnice Miroslavě Švaříčkové. Paní starostka rovněž přivítala významné hosty, vyzdvihla kvalitní spolupráci s MAK, která trvá již 30 let. S Moravskou galerii je spolupráce navázána od r. 2005 a díky společné projektové činnosti si cení vznik i dobrých přátelských vztahů.

Pozdravit hosty osobně přišla i ředitelka MAK Lilli Hollein. Vyzdvihla důležitost Brtnice jako Hoffmannova rodiště a jeho úzké pouto k ní, které zavazuje k další spolupráci. Dnes je možnost ohlédnutí se za 15 let zmíněné spolupráce, která byla formována i jinými umělci, aby byl odkaz moderny stále živý.

Úvodní slovo si připravil i hejtman Kraje Vysočina pan Vítězslav Schrek. Střípek z expozice říká, že J. Hoffmann byl géniem minulého století. Poděkoval všem, kteří se zasazují o zachování odkazu Josefa Hoffmanna, který tak může fungovat i nadále.

Posledním řečníkem, který zahájil vernisáž, byl kurátor MAK Rainald Franz. Na výročích je dle jeho slov vždy něco sentimentálního. Při přípravě výstavy a pečlivým prohledáváním archívu, našel fotografii své osoby z roku 1992 v Muzeu Josefa Hoffmanna. Dnes je tedy 30 let od doby, kdy se R. Franz poprvé objevil v rodném domě Josefa Hoffmana a realizoval první výstavu. Díky tomu se dali věci do pohybu, jejichž výsledky vidíme dodnes. Rodní dům Josefa Hoffmanna má významní schopnost svádět lidi dohromady. Josef Hoffmann ho v letech 1905 – 1948 využíval jako letní sídlo, kdy trávil měsíc se svými sestrami. To, co si chceme dnes připomenout, jsou reminiscence výstav, které za 15 let proběhli. Dílo Josefa Hoffmanna je živá záležitost, a proto si R. Franz přeje alespoň dalších 15 let spolupráce.

Druhý z kurátorů výstavy Rostislav Koryčánek (Moravská galerie) se účastníkům připojil z videonahrávky. Vyhodnotil přínos dosavadní spolupráce s městem Brtnice a MAK a připomněl očekávané další výročí - 20 let spolupráce.

Celé zahájení je k dispozici online i těm zájemcům, kteří se vernisáže nemohli zúčastnit osobně: 

 Výstava potrvá do 30. října. Návštěvníci ji mají možnost vidět úterý až neděle od 10 do 18 hodin, v říjnu čtvrtky až neděle ve stejný čas. Pro skupinové návštěvníky je k dispozici i cizojazyční výklad. 

Galerie