29.09.2021 - 29.09.2021
Typ akce: Kulatý stůl

Úvodního setkání partnerů, které se konalo v Brtnici u Jihlavy, se zúčastnili Herbert Grüner (rektor NDU), Christine Schwaiger (projektová manažerka NDU), Christina Mariella Fritz (projektová asistentka NDU), Rainald Franz (projektový manažer MAK), Eva Adam-Maxa (konzultantka projektů MAK), Táňa Šedová (projektová manažerka Moravské galerie), Rostislav Koryčánek (kurátor Moravské galerie), Kateřina Minaříková (vedoucí lektorského oddělení Moravské galerie), Andrea Vojtěchovská (vedoucí oddělení marketingu Moravské galerie), Miroslava Švaříčková (starostka města Brtnice) a Josef Kalčík (investiční technik města Brtnice).

Po prezentaci a společné diskusi o aktivitách projektu následovala prohlídka Muzea Josefa Hoffmanna. Den jsme zakončili procházkou po Brtnici s průvodcem.

Galerie