29.09.2021 - 29.09.2021
Typ akce: Kulatý stůl

Úvodního setkání partnerů, které se konalo v Brtnici u Jihlavy, se zúčastnili Herbert Grüner (rektor NDU), Christine Schwaiger (projektová manažerka NDU), Christina Mariella Fritz (projektová asistentka NDU), Rainald Franz (projektový manažer MAK), Eva Adam-Maxa (konzultantka projektů MAK), Táňa Šedová (projektová manažerka Moravské galerie), Rostislav Koryčánek (kurátor Moravské galerie), Kateřina Minaříková (vedoucí lektorského oddělení Moravské galerie), Andrea Vojtěchovská (vedoucí oddělení marketingu Moravské galerie), Miroslava Švaříčková (starostka města Brtnice) a Josef Kalčík (investiční technik města Brtnice).

Cílem setkání byla prezentace projektových aktivit, jakož i následná diskuse a konzultace o dalším společném postupu. Hlavní výstupy jednotlivých projektových partnerů jsou následující:

Město Brtnice:

Přestavba stodoly v zahradě Muzea Josefa Hoffmanna na multifunkční prostor pro akce jako základ pro další aktivity. Obnova hrobů rodiny Hoffmannů a zlepšení jejich přístupnosti -  náhrobky několika členů rodiny (díky projektu vznikla možnost restaurování a konzervace).

Univerzita nového designu (NDU):

Výzkum a výroba videovizualizací různých projektů Josefa Hoffmanna: realizace čtyřech krátkých filmů se studenty NDU (témata: Firemní design; obchodní prostory WW a prezentace zboží dříve a nyní; barva a prostor; 3D interpretace Hoffmannových vzorů). Pedagogické a didaktické propojení s výročím Josefa Hoffmanna v závislosti na aktuálním semestrálním programu: organizace kurzů, exkurzí na téma Josef Hoffmann.

Muzeum užitého umění ve Vídni (MAK):

Digitální výstava "Josef Hoffmann. „Fortschritt durch Schönheit" (Pokrok skrze krásu): výstavní formát zcela digitální a nezávislý na předmětech; volně přístupný na příslušných webových stránkách partnerů projektu; stálá expozice ve stodole. Rekonstrukce Wiener Werkstätte jako zážitek v trojrozměrné virtuální realitě. Mezinárodní konference o Wiener Werkstätte a Josefu Hoffmannovi (pravděpodobně březen 2022) ve spolupráci s partnery projektu. Sezónní výstavy v Muzeu Josefa Hoffmana v Brtnici: jubilejní výstava a výstava výsledků MAK-Design-Campu (výsledky společného projektu MAK a studentů NDU mají být vystaveny trvale).

Moravská galerie v Brně (MG):

Dva programy hostujících lektorů v Brtnici (2021 a 2022): program Designers in Residence, kterého se zúčastní designéři z Rakouska a ČR; z české strany se v roce 2021 zúčastnil Eduard Herrmann a Matěj Coufal. Dětská publikace o Josefu Hoffmannovi. Nová stálá expozice v Muzeu Josefa Hoffmanna v Brtnici. Nová stálá expozice ve stodole Muzea Josefa Hoffmanna ve spolupráci s NDU a MAK.

Po prezentaci a společné diskusi o aktivitách projektu následovala prohlídka Muzea Josefa Hoffmanna. Den jsme zakončili procházkou po Brtnici s průvodcem.

Galerie