17.03.2022 - 18.03.2022
Typ akce: Konference

Mezinárodního sympozia v Muzeu užitého umění (MAK) ve Vídni se zúčastnili zástupci všech projektových partnerů. Za Moravskou galerii byly přítomni Rostislav Koryčánek (kurátor), Táňa Šedová (projektová manažerka), Andrea Vojtěchovská (marketingový pracovník) a Dominika Halvová (projektová asistentka). Za NDU se zúčastnili Christine Schwaiger (projektová manažerka), Christina Mariella Fritz (projektová asistentka), za MAK Rainald Franz (projektový manažer MAK) a Eva Adam-Maxa (konzultantka projektů MAK). Nechybělo ani zastoupení z Brtnice, které reprezentovala starostka Miroslava Švaříčková.

Mezinárodní dvoudenní sympozium o životě a díle jednoho z nejvýznamnějších architektů, designérů a současně učitele moderny dvacátého století v MAK se zabývalo otázkou, jak lze principy Wiener Werkstätte a díla Josefa Hoffmanna přenést do současnosti.

Tato konference byla zaměřena na kolegy z oblasti dějin umění a designu i na interdisciplinární publikum a veřejnost. Projekt umožňuje MAK plnit své mediační úkoly v oblasti, která přirozeně konkuruje ostatním oblastem MAK v oblasti sbírání a výzkumu. Zájemcům byly v koncentrované podobě představeny nové poznatky získané během tříletého výzkumu prováděného v rámci přípravy výstavy MAK Josef Hoffmann: Pokrok srze krásu.

Mezinárodní odborníci v prezentacích a panelových diskusích rozšiřují naše chápání současného významu díla Josefa Hoffmanna.

Konference je zprostředkována online, záznam je k dispozici zdarma všem zájemcům po celém světě.

Podrobný program včetně všech přednášejících je zveřejněn na webových stánkách MAK: https://mak.at/en/hoffmannsymposium

 

Galerie