25.09.2022 - 30.10.2022
Typ akce: Výstava

V rámci dvou workshopů měli rakouští a čeští studenti možnost vytvořit nový přístup k Hoffmannovu kulturnímu dědictví a reagovat na jeho dílo dnes aktuálním způsobem.MAK Design Camp 2018/2019 se zaměřil na vnímání a zatraktivnění Hoffmannova rodného domu jako kreativního místa. Workshopy vedly k vzniku designových prototypů pro muzeum a jeho přímé okolí, které odrážejí Hoffmannovo designové myšlení. Workshop NDU s názvem „Reinterpretace Hoffmanna“, který následoval v roce 2022, se tematicky zabýval Hoffmannovými zdroji inspirace a jeho vtahem k lidovému umění. Výsledky – objekty ve formě masek – vznikly digitálním a analogovým trojrozměrným ztvárněním vybraných Hoffmannových vzorů.

Masky, hledáček, který propojí minulost s přítomností, ohniště, sedací nábytek nebo kontejner na vzdělávací materiál. To vše v zajímavém provedení a inspirované tvorbou významného architekta a designéra Josefa Hoffmanna. Práce studentů z české FAVU VUT a rakouské Nové univerzity designu (NDU) jsou výstupem mezinárodních workshopů, které proběhly během dvou let přímo v brtnickém Muzeu Josefa Hoffmanna. Jejich cílem bylo přinést nový, současný pohled na kulturní odkaz Josefa Hoffmanna. Výstavu nazvanou Nové interpretace Josefa Hoffmanna návštěvníci měli možnost shlédnout ve stodole v areálu Muzea od 25. září do 30. října 2022. 

Všechny práce studenti ušili na míru Hoffmannovu rodnému domu, kde je tvořili. Zaostřili hlavně na zahradu a dvůr. Design Camp se zaměřil na vnímání a atraktivitu muzea jako kreativního místa a reflektoval architektovo designové myšlení. Například jednoho ze studentů zaujal Hoffmannův cit pro geometrii při tvorbě laviček, které se dají skládat do nejrůznějších uskupení. Druhý workshop Reinterpretace Hoffmanna se zase zabýval architektovými zdroji inspirace a spojením s lidovým uměním. Při druhém workshopu studenti tvořili pomocí tradičních řemeslných dovedností i nejnovějších technologických médií jako jsou 3D tisk, silikonové formy, film, virtuální realita.

Workshopy se uskutečnily v rámci dvou projektů: ATCZ143 Bilaterální sítě designu a ATCZ264 JH Neu digital / Nově digitální, INTERREG Rakousko – Česká republika, za finanční podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

Galerie