30.04.2022 - 02.05.2022
Typ akce: Workshop

Zkušení lektoři Armor Gutiérrez Rivas, Rosa Rogina a Ondřej Tobola se spolu se studenty FAVU v Brně a NDU v Sankt Pölten setkali, aby v Muzeu Josefa Hoffmanna zprostředkovali jeho odkaz a přetavili ho do současné tvorby. Z projektových partnerů byly přítomni Dominika Halvová (Moravská galerie), Christine Schwaiger, Christina Mariella Fritz (NDU) a Miroslava Švaříčková (město Brtnice).

Studenti zkoumali Hoffmannovo dílo a jeho původní vzory s využitím současných materiálů. Inspiraci čerpali ze  zvyku pálení čarodějnic, který označuje začátek jara a slaví se 30. dubna.
Výsledkem je několik 3D objektů ve tvaru masek, které díky interpretaci Hoffmannových vzorů, inspiraci zvykem pálení čarodějnic a použití místních materiálů vytvářejí spojení mezi místem Brtnice, Hoffmannem, folklórem a současností. Výsledky budou vystaveny v Muzeu Josefa Hoffmanna. Videozáznam z workshopů je k dispozici pod následujícím odkazem: https://www.youtube.com/watch?v=JrI6NaV_uv0, sestřih z workshopu je k dispozici zde: https://www.youtube.com/watch?v=vP17QEQ8vXk

 

Galerie