31.12.2022 - 30.04.2023
Typ akce: Ostatní

V roce 2022 Správa Národního parku Podyjí kompletně obnovila informační panely pro veřejnost. Panely jsou rozmístěny po celém území národního parku včetně jeho ochranného pásma. Informace jsou zaměřeny na přírodní hodnoty chráněného území, jeho vlastivědné zajímavosti nebo na souvislosti se změnami krajinného rázu.    

Texty jsou zpracovány pro návštěvníky v českém, německém i anglickém jazyce a jsou doplněny o mapové podklady nebo atraktivní fotografie ze života národního parku.  

Celkem bylo obnoveno 29 informačních panelů.

Galerie