Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.07.2021 - 31.12.2022

Alokované prostředky EFRR:

1 555 494,87 €

Číslo projektu:

ATCZ278

Zkratka:

GJM200

Vedoucí partner:

Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Monika Zicháčková

Partneři projektu:

  • Masarykova univerzita
  • Universität Wien
  • Universität für Bodenkultur Wien

O projektu:

Hlavním cílem projektu je navázání dlouhodobé přeshraniční spolupráce při propagaci a péči o Mendelův odkaz, jakož i vytvoření prostoru pro přeshraniční spolupráci a kulturní a vědeckou výměnu.

Nejnovější události

18.03.2022
Cílem prvního workshopu k projektu Odkaz G.J. Mendela vědě, kultuře a lidstvu bylo úvodní setkání projektových a strategických partnerů, vzájemné představení jejich aktivit a dohoda na dalším postupu při vypracování podkladů pro Strategický plán propagace Mendelova odkazu vědě, kultuře a lidstvu v ČR a Rakousku, aby byly naplněny hlavní výstupy projektu. Workshop se konal dne 18.3.2022 online a sešli se na něm zástupci projektových a strategických partnerů, kteří diskutovali základní schéma kulturních a společenských akcí a dohodli se na rozdělení jednotlivých úkolů a činností. Vytvořené schéma prokáže udržitelnost projektu.
Typ akce: Seminář
11.03.2022
Sympozium "200 let Gregora Mendela: o hrachu, kravách a lidech" bylo uspořádáno u příležitosti 200. výročí narození Gregora Johanna Mendela na BOKU ve Vídni dne 11. března 2022. Svět genetiky má zásadní význam při výrobě potravin a krmiv, stejně jako v lidské medicíně i mimo ni. Proto sympozium přineslo šest prezentací s přednášejícími ze čtyř zemí, přičemž se dbalo na to, aby byly srozumitelné i pro neodborné publikum. Prezentace se týkaly rostlin: "Jak nám genetika pomáhá při šlechtění rostlin - příklady ze slunečnice" a "Propojení mendelovské a kvantitativní genetiky ve šlechtění rostlin". Pro šlechtění zvířat to byla "Po stopách Gregora Mendela: Studie dědičnosti barvy srsti u domácích zvířat", zatímco téma "Interpretace sekvence: výzvy a příležitosti velkých dat v genetické analýze" navazovalo na výzvu velkých datových souborů. Lékařská genetika člověka byla nastíněna v přednášce "Gregor Mendel a koncepty dominance a recesivity", zatímco společenským aspektům se věnovala přednáška "Wissenschaft versus Wut - Sind Gefühle Teil der DNA? | Emotionen aus der Spritze - Verständnis schaffen als Immunisierungskampagne gegen Halbwahrheiten". Akce byla přenášena živě, některé přednášky jsou k dispozici na YouTube.
Typ akce: Seminář
24.02.2022
Tisková konference k projektu probíhala 24.2.2022 za účasti projektových i strategických partnerů z ČR i Rakouska. Na tiskové konferenci byl představen cíl projektu, jeho výhledy do budoucnosti a také vizualizace samotného projektu. Zmíněny byly také možné kulturní i vzdělávací akce, které by se mohly ve skleníku konat. Součástí tiskové konference bylo poklepání základního kamene, který byl v listopadu 2021 požehnán Svatým Otcem. Poklepání se zúčastnili partneři projektu i jeho organizátoři.
Typ akce: Konference

Podrobnější informace

Osobnost G.J. Mendela a jeho objev zákonů dědičnosti lze označit za přeshraniční symbol a společné dědictví AT-CZ. Jeho dílo je komplementárně spojeno s městy Vídeň a Brno.

Hlavními výstupy projektu budou společná strategie pro popularizaci Mendelova odkazu a obnovený Mendelův skleník, polyfunkční prostor určený pro kulturní a vědecké akce. 

Realizací projektu se zvýší povědomí o Mendelově odkazu a obnoví se kulturní památka, která je vnímána jako symbol genetiky. Propagace Mendelova odkazu bude probíhat na základě přeshraničních aktivit pro veřejnost. Inovativní je přeshraniční spolupráce na celospolečenské snaze prezentovat Mendela jako významné pojítko mezi AT a CZ. 

Výstupy projektu

  • Obnova Mendelova skleníku
  • Strategický plán propagace Mendelova odkazu vědě, kultuře a lidstvu v ČR a Rakousku