12.11.2022
Obnovený Mendelův skleník byl slavnostně otevřen dne 12.11. 2022 za účasti více než 250 osob z České republiky, Rakouska a dalších osob ze zahraničí. Jednalo se o významné představitele Vlády, ČR, české státní správy a samosprávy, české a rakouské akademické obce jakož i veřejnosti. Nejprve proběhla přednáška P. Migueal Ángela Orcasitas Gómeze, OSA, doktora církevních dějin, licenciáta geografie a dějin s názvem Mendelovo lidské a náboženské dobrodružství, poté následovalo již samotné otevření skleníku i s žehnáním otce biskupa brněnského.
Typ akce: Konference
02.11.2022 - 03.11.2022
Světově uznávaného vědce a zakladatele genetiky přiblížily 2. a 3. listopadu 2022 přednášky a doprovodný program pro veřejnost. Program přednášek se zaměřil na Mendelovy kontakty za jeho života i po něm, recepci Mendelovy osobnosti i jeho práce, přijetí i zneužití Mendela v rámci ideologií 20. století a překlady Mendelova díla. Součástí programu byl i koncert a komentované prohlídky, které poskytly příznivé podmínky pro navázání kontaktů a budování sítí s dalšími institucemi.
Typ akce: Seminář
13.10.2022 - 14.10.2022
Sympozium pořádala Katedra evoluční biologie Vídeňské univerzity a ve dnech 13. až 14. října 2022 proběhlo v Institutu Konrada Lorenze pro výzkum evoluce a poznání (KLI) v Klosterneuburgu. Pozváno bylo dvanáct vědců, aby se podělili o své úvahy o dlouhém dosahu Mendelova díla v dějinách vědy, v biologii, ve vzdělávání a komunikaci vědy, v medicíně a konečně v sociální politice a společnosti.
Typ akce: Seminář
30.05.2022
Na druhý projektový workshop byli opět pozváni všichni projektoví a strategičtí partneři projektu. Z důvodu covidu se bohužel nepodařilo dostavit všem, ale i tak byla účast hojná. Workshop začal komentovanou prohlídkou celého areálu opatství, kterou obstaralo Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity. Poté jsme s partnery zasedli k diskusi nad tím, jak nejlépe propagovat Mendelův odkaz v na obou stranách hranice. Partneři navrhli spojení propagace areálu opatství, kde se nachází Mendelův skleník, Muzeum Starobrněnského opatství a Mendelovo muzeum, s VIDA! Science centre. Poznatky z workshopu slouží jako podklad pro vypracování strategického plánu.
Typ akce: Workshop
18.03.2022
Cílem prvního workshopu k projektu Odkaz G.J. Mendela vědě, kultuře a lidstvu bylo úvodní setkání projektových a strategických partnerů, vzájemné představení jejich aktivit a dohoda na dalším postupu při vypracování podkladů pro Strategický plán propagace Mendelova odkazu vědě, kultuře a lidstvu v ČR a Rakousku, aby byly naplněny hlavní výstupy projektu. Workshop se konal dne 18.3.2022 online a sešli se na něm zástupci projektových a strategických partnerů, kteří diskutovali základní schéma kulturních a společenských akcí a dohodli se na rozdělení jednotlivých úkolů a činností. Vytvořené schéma prokáže udržitelnost projektu.
Typ akce: Seminář
11.03.2022
Sympozium "200 let Gregora Mendela: o hrachu, kravách a lidech" bylo uspořádáno u příležitosti 200. výročí narození Gregora Johanna Mendela na BOKU ve Vídni dne 11. března 2022. Svět genetiky má zásadní význam při výrobě potravin a krmiv, stejně jako v lidské medicíně i mimo ni. Proto sympozium přineslo šest prezentací s přednášejícími ze čtyř zemí, přičemž se dbalo na to, aby byly srozumitelné i pro neodborné publikum. Prezentace se týkaly rostlin: "Jak nám genetika pomáhá při šlechtění rostlin - příklady ze slunečnice" a "Propojení mendelovské a kvantitativní genetiky ve šlechtění rostlin". Pro šlechtění zvířat to byla "Po stopách Gregora Mendela: Studie dědičnosti barvy srsti u domácích zvířat", zatímco téma "Interpretace sekvence: výzvy a příležitosti velkých dat v genetické analýze" navazovalo na výzvu velkých datových souborů. Lékařská genetika člověka byla nastíněna v přednášce "Gregor Mendel a koncepty dominance a recesivity", zatímco společenským aspektům se věnovala přednáška "Wissenschaft versus Wut - Sind Gefühle Teil der DNA? | Emotionen aus der Spritze - Verständnis schaffen als Immunisierungskampagne gegen Halbwahrheiten". Akce byla přenášena živě, některé přednášky jsou k dispozici na YouTube.
Typ akce: Seminář
24.02.2022
Tisková konference k projektu probíhala 24.2.2022 za účasti projektových i strategických partnerů z ČR i Rakouska. Na tiskové konferenci byl představen cíl projektu, jeho výhledy do budoucnosti a také vizualizace samotného projektu. Zmíněny byly také možné kulturní i vzdělávací akce, které by se mohly ve skleníku konat. Součástí tiskové konference bylo poklepání základního kamene, který byl v listopadu 2021 požehnán Svatým Otcem. Poklepání se zúčastnili partneři projektu i jeho organizátoři.
Typ akce: Konference