18.03.2022
Cílem prvního workshopu k projektu Odkaz G.J. Mendela vědě, kultuře a lidstvu bylo úvodní setkání projektových a strategických partnerů, vzájemné představení jejich aktivit a dohoda na dalším postupu při vypracování podkladů pro Strategický plán propagace Mendelova odkazu vědě, kultuře a lidstvu v ČR a Rakousku, aby byly naplněny hlavní výstupy projektu. Workshop se konal dne 18.3.2022 online a sešli se na něm zástupci projektových a strategických partnerů, kteří diskutovali základní schéma kulturních a společenských akcí a dohodli se na rozdělení jednotlivých úkolů a činností. Vytvořené schéma prokáže udržitelnost projektu.
Typ akce: Seminář
11.03.2022
Sympozium "200 let Gregora Mendela: o hrachu, kravách a lidech" bylo uspořádáno u příležitosti 200. výročí narození Gregora Johanna Mendela na BOKU ve Vídni dne 11. března 2022. Svět genetiky má zásadní význam při výrobě potravin a krmiv, stejně jako v lidské medicíně i mimo ni. Proto sympozium přineslo šest prezentací s přednášejícími ze čtyř zemí, přičemž se dbalo na to, aby byly srozumitelné i pro neodborné publikum. Prezentace se týkaly rostlin: "Jak nám genetika pomáhá při šlechtění rostlin - příklady ze slunečnice" a "Propojení mendelovské a kvantitativní genetiky ve šlechtění rostlin". Pro šlechtění zvířat to byla "Po stopách Gregora Mendela: Studie dědičnosti barvy srsti u domácích zvířat", zatímco téma "Interpretace sekvence: výzvy a příležitosti velkých dat v genetické analýze" navazovalo na výzvu velkých datových souborů. Lékařská genetika člověka byla nastíněna v přednášce "Gregor Mendel a koncepty dominance a recesivity", zatímco společenským aspektům se věnovala přednáška "Wissenschaft versus Wut - Sind Gefühle Teil der DNA? | Emotionen aus der Spritze - Verständnis schaffen als Immunisierungskampagne gegen Halbwahrheiten". Akce byla přenášena živě, některé přednášky jsou k dispozici na YouTube.
Typ akce: Seminář
24.02.2022
Tisková konference k projektu probíhala 24.2.2022 za účasti projektových i strategických partnerů z ČR i Rakouska. Na tiskové konferenci byl představen cíl projektu, jeho výhledy do budoucnosti a také vizualizace samotného projektu. Zmíněny byly také možné kulturní i vzdělávací akce, které by se mohly ve skleníku konat. Součástí tiskové konference bylo poklepání základního kamene, který byl v listopadu 2021 požehnán Svatým Otcem. Poklepání se zúčastnili partneři projektu i jeho organizátoři.
Typ akce: Konference