13.10.2022 - 14.10.2022
Typ akce: Seminář

Sympozium pořádala Katedra evoluční biologie Vídeňské univerzity a ve dnech 13. až 14. října 2022 proběhlo v Institutu Konrada Lorenze pro výzkum evoluce a poznání (KLI) v Klosterneuburgu. Pozváno bylo dvanáct vědců, aby se podělili o své úvahy o dlouhém dosahu Mendelova díla v dějinách vědy, v biologii, ve vzdělávání a komunikaci vědy, v medicíně a konečně v sociální politice a společnosti.

Galerie