02.11.2022 - 03.11.2022
Typ akce: Seminář

Světově uznávaného vědce a zakladatele genetiky přiblížily 2. a 3. listopadu 2022 přednášky a doprovodný program pro veřejnost. Program přednášek se zaměřil na Mendelovy kontakty za jeho života i po něm, recepci Mendelovy osobnosti i jeho práce, přijetí i zneužití Mendela v rámci ideologií 20. století a překlady Mendelova díla. Součástí programu byl i koncert a komentované prohlídky, které poskytly příznivé podmínky pro navázání kontaktů a budování sítí s dalšími institucemi.

Galerie