30.05.2022
Typ akce: Workshop

Na druhý projektový workshop byli opět pozváni všichni projektoví a strategičtí partneři projektu. Z důvodu covidu se bohužel nepodařilo dostavit všem, ale i tak byla účast hojná. Workshop začal komentovanou prohlídkou celého areálu opatství, kterou obstaralo Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity. Poté jsme s partnery zasedli k diskusi nad tím, jak nejlépe propagovat Mendelův odkaz v na obou stranách hranice. Partneři navrhli spojení propagace areálu opatství, kde se nachází Mendelův skleník, Muzeum Starobrněnského opatství a Mendelovo muzeum, s VIDA! Science centre. Poznatky z workshopu slouží jako podklad pro vypracování strategického plánu.