Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.01.2022 - 31.12.2022

Alokované prostředky EFRR:

0,00 €

Číslo projektu:

ATCZ287

Zkratka:

TECHBIKOM

Vedoucí partner:

Vysoké učení technické v Brně

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Lucy Vojtová, lucy.vojtova@ceitec.vutbr.cz

Partneři projektu:

  • Kompetenzzentrum Holz GmbH

O projektu:

Hlavním výstupem bude funkční vzorek -  nanovlákenný polymerní materiál obsahující antibakteriální i antivirotické složky, které bude možné zpracovat do formy roušek či respirátorů efektivních například i v koronavirové prevenci v rámci nemoci COVID-19.

Nejnovější události

12.10.2022

Typ akce: Ostatní
03.05.2022
První osobní schůzka projektu Techbikom.
Typ akce: Ostatní
04.03.2022
Zahajovací online schůzka projektu Techbikom.
Typ akce: Ostatní

Výstupy projektu

Hlavním výsledkem bude nový výrobek připravený nanotechnologiemi do formy vlákenného polymerního materiálu obsahující antibakteriální i antivirotické složky. Inovací je použití polymerů z obnovitelných zdrojů a zabudování bioaktivních složek získaných technologiemi zpracování odpadní kůry přímo do formy polymerních vláken, které je možné dále zpracovat do formy roušek či respirátorů. Výsledné materiály budou optimalizovány z hlediska antibakteriální účinnosti a z hlediska rychlosti biologického odbourání. Postupy izolace bioaktivních složek z kůry, zpracování různých směsí polymerů a výsledné využití nanotechnologií do finálního produktu významně přispěje k OP10 v rámci ekologické inovace zvýšením využití odpadní kůry, snížením množství odpadů a synergickým využitím inovativních postupů do zdravotnických produktů.