20.05.2022
Typ akce: Ostatní

Z důvodu epidemie COVID19 bylo 10. setkání projektových partner uskutečněno pomocí online konference přes aplikaci Zoom. Na online setkání byl projednán stav projektu a jeho další kroky.