22.06.2021
Typ akce: Ostatní

Dne 22.06.2021 uskutečnilo 8. setkání projektových partner včetně prohlídky staveniště, na kterém byl projednán stav projektu a jeho další kroky.