Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.10.2016 - 31.12.2019

Alokované prostředky EFRR:

962 623,01 €

Číslo projektu:

ATCZ31

Zkratka:

Památky žijí/ Denkmäler leben

Vedoucí partner:

Jihočeská Silva Nortica

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Pavel Hložek (pavel.hlozek@silvanortica.com)

Partneři projektu:

  • Jihočeská centrála cestovního ruchu
  • Národní památkový ústav
  • Destination Waldviertel GmbH
  • Vysočina Tourism, příspěvková organizace

O projektu:

Hlavními cíli projektu je zvýšení počtu návštěvníků v památkách a zvýšení počtu přenocování v projektovém regionu.

Nejnovější události

26.04.2019 - 28.04.2019
JCCR v rámci aktivity projektu „Organizace turistického veletrhu“ uspořádá další ročník veletrhu cestovního ruchu Travelfest, který bude spolufinancován z evropského programu Interreg V-A z projektu Památky žíjí ATCZ31. Veletrh proběhne 26. – 28. dubna 2018 na českobudějovickém Výstavišti. Projekt Památky žijí zde bude hojně představen a to nejen nejpočetnějším cílovým skupinám „Rodinám s dětmi“, ale i seniorům a zájemcům o kulturní atraktivity a akce. Více informací naleznete na: www.travelfest.cz.
Typ akce: Výstava
11.12.2018 - 11.12.2018
Dne 11.12.2018 se konal seminář projektu Památky žijí na téma Grafika v Českých Budějovicích. Spolupořádali ho partneři projektu Jihočeská Silva Nortica a Národní památkový ústav a dále RERA a.s. jako partner projektu ECCR/Routes of reformation. Akce se zúčastnily zástupci památek z Jihočeského kraje, kteří se učili pracovat s grafickým programem Canva za účelem tvorby vlastních pozvánek na akce. Akce se zúčastnilo 19 osob.
Typ akce: Seminář
07.12.2018 - 09.12.2018
Ve dnech 7.-9.12.2018 bylo v rámci projektu Památky žijí finančně podpořeno konání akce Adventní trhy pod Rumpálem na Strakonickém hradě.
Typ akce: Ostatní

Podrobnější informace

Většina programového území INTERREG V A Rakousko-ČR leží ve venkovském příhraničí států Rakouská republika a Česká republika, daleko od hospodářských, průmyslových a technologických center obou států. V takovém venkovském území existují především drobně strukturovaná tradiční hospodářská odvětví, jakými jsou např. cestovní ruch, zemědělství, lesnictví, rybářství, zpracování potravin, drobná řemesla apod. Odchod obyvatel z regionu vede částečně k horší infrastruktuře a dostupnosti služeb. Cenné kulturní dědictví památek regionu realizace projektu nabízí šanci pro rozvoj turistické nabídky a trvale udržitelné zachování, zhodnocení a využití kulturního dědictví. Toto má zlepšit celkový obraz regionu, přitáhnout návštěvníky k atraktivním cílům obou zemí a s pomocí jednotlivých již známých výletních TOP-cílů zvýšit jejich počet a rozptýlit je k méně známým cílům.

Hlavními cíli projektu je zvýšení počtu návštěvníků v památkách a zvýšení počtu přenocování v projektovém regionu. Vytvořením přeshraničních tematických stezek (1-vícedenních) např. od hradu k hradu (možná témata: zámecké kuchyně, hradní zahrady, kulturní stezka, atd.) budou památky obou zemí propojeny do jednoho turistického produktu a propagovány. Tyto stezky povedou k většímu množství delších návštěv a přenocování.

K hlavním výstupům projektu patří: analýza a vyhodnocení současné kulturní nabídky, vývoj nových produktů ve formě tematických stezek s příslušným zapojením příběhů, všechna marketingová a komunikační opatření (např. akce, školení, workshopy) i digitální navigační systém. Hosté se nejen dozví informace, ale budou doprovázeni mnohem více celkovým zážitkem z moderních komunikačních médií. Na straně nabídky budou provozovatelé památek profitovat z šetření, průzkumu návštěvnosti, tematických stezek jako celkové turistické nabídky, navigačních a komunikačních opatření a marketingu.

Společné hlavní aktivity projektových partnerů jsou analýza, vývoj produktů, školení a komunikace nových turistických nabídek. Tím budou spojeny zdroje a budou efektivně využity pro společné trhy. Obě země budou také profitovat ze vzájemné výměny zkušeností. Hosté z toho vytěží přitažlivou přeshraniční nabídku.

Na bázi projektu EÚS z roku 2008 (Hrady, zámky, kláštery), který představoval především inventuru stavu a zpracování informací (kniha, mapa, orientační tabule), je v našem projektu plánován vývoj inovativních tematických stezek mezi památkami. Jejich „příběhy“ budou v rámci marketingu obsahu zpracovány a komunikovány prostřednictvím inovativních multimediálních průvodců (tiskových i online), prostřednictvím Speech kódů, videomarketingu, tematických kanálů a série akcí.

Výstupy projektu

  • Soubor - Analýza turistických produktů a návrhy nových produktů
  • Soubor školicích a vzdělávacích aktivit, kulturních akcí
  • Soubor informačních a navigačních systémů - informační opatření "prostředí internetu" a informační systém na zámku Třeboň