Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.10.2016 - 31.12.2019

Alokované prostředky EFRR:

962 623,01 €

Číslo projektu:

ATCZ31

Zkratka:

Památky žijí/ Denkmäler leben

Vedoucí partner:

Jihočeská Silva Nortica

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Pavel Hložek (pavel.hlozek@silvanortica.com)

Partneři projektu:

  • Jihočeská centrála cestovního ruchu
  • Národní památkový ústav
  • Destination Waldviertel GmbH
  • Vysočina Tourism, příspěvková organizace

O projektu:

Hlavními cíli projektu je zvýšení počtu návštěvníků v památkách a zvýšení počtu přenocování v projektovém regionu.

Nejnovější události

11.11.2019
Dne 9. prosince 2019 proběhla v Univerzitním centru v Telči závěrečná­ konference k projektu Interreg ATCZ31 Památky žijí. Akce se zúčastnilo na 33 přednášejících, zástupců památkových objektů, partnerů projektu a členů sdružení Jihočeská Silva Nortica.
Typ akce: Konference
04.11.2019
Dne 15.11.2019 se konal seminář - praktický workshop projektu Památky žijí na téma Instagram v Českých Budějovicích. Spolupořádali ho partneři projektu Jihočeská Silva Nortica a Národní památkový ústav. Akce se zúčastnily zástupci památek z Jihočeského kraje, kteří se učili pracovat s instagramem za ovládnutí další formy propagace své památky, která je atraktivní především pro mladé lidi. Akce se zúčastnilo 30 osob.
Typ akce: Workshop
09.10.2019
Ve dnech 2. – 4. 10. 2019 proběhl fam trip Loudavým krokem po České Kanadě, který JCCR realizovala v rámci projektu Památky žijí. Fam tripu se účastnili blogeři a influenceři Loudavým krokem, což je mladý manželský pár, který procestoval svět a nyní se zaměřuje na Českou republiku a střední Evropu. Program z důvodu časově náročnějšího přesunu do České Kanady započal již ve středu večer poutavou komentovanou prohlídkou Českých Budějovic. Přesun a program na území České Kanady si blogeři také velmi pochvalovali. Výstupy tohoto fam tripu mohou návštěvnicí najít dlouhodobě na blogu a Instragramu Loudavým krokem.
Typ akce: Ostatní

Podrobnější informace

Většina programového území INTERREG V A Rakousko-ČR leží ve venkovském příhraničí států Rakouská republika a Česká republika, daleko od hospodářských, průmyslových a technologických center obou států. V takovém venkovském území existují především drobně strukturovaná tradiční hospodářská odvětví, jakými jsou např. cestovní ruch, zemědělství, lesnictví, rybářství, zpracování potravin, drobná řemesla apod. Odchod obyvatel z regionu vede částečně k horší infrastruktuře a dostupnosti služeb. Cenné kulturní dědictví památek regionu realizace projektu nabízí šanci pro rozvoj turistické nabídky a trvale udržitelné zachování, zhodnocení a využití kulturního dědictví. Toto má zlepšit celkový obraz regionu, přitáhnout návštěvníky k atraktivním cílům obou zemí a s pomocí jednotlivých již známých výletních TOP-cílů zvýšit jejich počet a rozptýlit je k méně známým cílům.

Hlavními cíli projektu je zvýšení počtu návštěvníků v památkách a zvýšení počtu přenocování v projektovém regionu. Vytvořením přeshraničních tematických stezek (1-vícedenních) např. od hradu k hradu (možná témata: zámecké kuchyně, hradní zahrady, kulturní stezka, atd.) budou památky obou zemí propojeny do jednoho turistického produktu a propagovány. Tyto stezky povedou k většímu množství delších návštěv a přenocování.

K hlavním výstupům projektu patří: analýza a vyhodnocení současné kulturní nabídky, vývoj nových produktů ve formě tematických stezek s příslušným zapojením příběhů, všechna marketingová a komunikační opatření (např. akce, školení, workshopy) i digitální navigační systém. Hosté se nejen dozví informace, ale budou doprovázeni mnohem více celkovým zážitkem z moderních komunikačních médií. Na straně nabídky budou provozovatelé památek profitovat z šetření, průzkumu návštěvnosti, tematických stezek jako celkové turistické nabídky, navigačních a komunikačních opatření a marketingu.

Společné hlavní aktivity projektových partnerů jsou analýza, vývoj produktů, školení a komunikace nových turistických nabídek. Tím budou spojeny zdroje a budou efektivně využity pro společné trhy. Obě země budou také profitovat ze vzájemné výměny zkušeností. Hosté z toho vytěží přitažlivou přeshraniční nabídku.

Na bázi projektu EÚS z roku 2008 (Hrady, zámky, kláštery), který představoval především inventuru stavu a zpracování informací (kniha, mapa, orientační tabule), je v našem projektu plánován vývoj inovativních tematických stezek mezi památkami. Jejich „příběhy“ budou v rámci marketingu obsahu zpracovány a komunikovány prostřednictvím inovativních multimediálních průvodců (tiskových i online), prostřednictvím Speech kódů, videomarketingu, tematických kanálů a série akcí.

Výstupy projektu

  • Soubor - Analýza turistických produktů a návrhy nových produktů
  • Soubor školicích a vzdělávacích aktivit, kulturních akcí
  • Soubor informačních a navigačních systémů - informační opatření "prostředí internetu" a informační systém na zámku Třeboň