01.06.2017 - 31.12.2020
Typ akce: Tisková zpráva

Pro přiblížení problematiky kolem ochrany perlorodky říční a jejího habitatu celému širokému okolí, jsme v roce 2017 navázali spolupráci s Dolnodvořišťským Zpravodajem.

Jedná se o pravidelný čtvrtletník, který vychází v obcích dotýkajících se projektového území. Snažíme se v každém čísle zaměřit na nějaké aktuální téma a přiblížit tak veřejnosti zančně složitou problematiku kolem ochrany perlorodky říční.

Zpravodaj DD

Na rakouské straně hranice probíhají obdodné akvtivity.

 

Zpravodaj DD_2017 - úvodní infromace

Zpravodaj DD 2018/1 - rozmnožovací cyklus

Zpravodaj DD 2018/2 - podpora pstruha

Zpravodaj DD 2018/3 - prace se stakeholdery

Zpravodaj DD 2018/4 - priklady dobre a spatne praxe

Zpravodaj DD 2019/1 - preckani zimy

Zpravodej DD 2019/2 - hyporeal a bioindikace