23.03.2019
Typ akce: Seminář

Exkurze pro zájemce z řad veřejnosti spojená s představením projektu, způsobu života perlorodky říční a hrozeb, které vznikají v důsledku lidské činnosti v povodí vodního toku pro tento druh.

Dne 23. března 2019 se ve spolupráci se Svazem ochrany přírody Horního Rakouska, který se velmi angažuje v evropském chráněném území, uskutečnila exkurze pro zájemce . Tato akce byla oznámena na několika internetových stránkách v regionálních sdělovacích prostředcích a týkala se hlavně představení projektu, způsobu života perlorodky říční a hrozeb, které vznikají v důsledku lidské činnosti v povodí vodního toku pro tento druh.