27.02.2018
Typ akce: Prezentace

Během zasedání poradního sboru Záchranného programu perlorodky říční byl představen projekt MALSEMUSCHEL.