01.01.2017 - 01.01.2018
Typ akce: Kulatý stůl

V rámci veřejné zakázky Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka s názvem "Monitoring aktuálního stavu vodního prostředí na území přírodní památky Horní Malše prostřednictvím bioindikačního hodnocení stanovišť ve volné vodě" vypracovali vědečtí a techničtí pracovníci České zemědělské univerzity v Praze studii bioindikačního hodnocení v povodí Horní Malše v letech 2017 a 2018.

Zajímá vás, co nám mohou říci mladé perlorodky o čistotě vody v Malši? Čtěte dále!