Přihlášení do iBoxu

Naše projekty

Pěší turistika po stopách společných předků na stezce hradů a zámků v pohraničním regionu Mühlviertel/Jižní čechy – stará řemesla a historická architektonická kultura mezi Malší a Dunajem aplikována a uzpůsobená k prožití v současnosti.

Projekt navazuje na již existující tematickou turistickou trasu "Cesta hradů a zámků", která vede historickou kulturní a přírodní krajinou jižních Čech a Mühlviertelu, od Malše až po Dunaj. Projektoví partneři chtějí přeshraniční spolupráci prostorově rozšířit a ještě více zatraktivnit tematickou trasu pro turisty. V rámci spolupráce budou zdokumentovány poznatky o starých řemeslech, budou zpracovány společné dějiny podél trasy, budou provedeny restaurátorské práce a opravy a dále zprofesionalizována marketingová opatření. Tato opatření mají přispět k zvýšení turistického potenciálu regionu, dále k navýšení motivace obyvatelstva regionu k objevování sousední země a navíc napomáhat k trvalému uchování historických objektů.

Zobrazit více