Kde chybí život začíná sucho

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.09.2016 - 31.08.2019

Alokované prostředky EFRR:

849 821,07 €

Číslo projektu:

ATCZ42

Zkratka:

INTEKO

Vedoucí partner:

Zemědělská a ekologická regionální agentura, z.s.

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Květuše Hejátková (hejatkova@zeraagency.eu)

Partneři projektu:

  • Bio Forschung Austria
  • Mendelova Univerzita v Brně
  • Bundesamt für Wasserwirtschaft

O projektu:

Hlavním cílem projektu INTEKO je inovativní technologie kompostování, která zajistí standardizaci kvality kompostu.