04.12.2019
Typ akce: Seminář

Odborný seminář zaměřený na praktické metody

Invazní druhy představují významné riziko pro biodiverzitu lesních i nelesních stanovišť. Správný management invazních rostlin je komplexní a vysoce odbornou činností. Vzhledem ke složitosti problematiky a neustále novým poznatkům považujeme za žádoucí uspořádat odborný seminář s prezentací příkladů ze současné praxe. Obsah bude zaměřen na aktuální poznatky o rozšíření, vlivech a zejména možnostech kontroly invazních rostlin v České republice. Seminář je určen pro všechny, kdo se potýkají s invazními rostlinami při své práci, jako jsou správci chráněných území, zemědělci, lesníci, správci dopravní infrastruktury, vodních toků nebo veřejné zeleně v prostředí měst a obcí.

Galerie