Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.10.2017 - 31.12.2020

Alokované prostředky EFRR:

2 170 342,78 €

Číslo projektu:

ATCZ59

Zkratka:

I-CULT

Vedoucí partner:

Jihočeský kraj

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Marek Svoboda

Partneři projektu:

 • Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
 • Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace
 • Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace
 • Museumsmanagement Niederösterreich GmbH
 • Donau-Universität Krems
 • MAMUZ Museumszentrum Betriebs GmbH
 • Stadtgemeinde Retz

O projektu:

Společný cíl projektu je zvýšení zájmu o kulturní dědictví prezentované v příhraničních paměťových institucích, zejména muzeích a galeriích, a to formou propojení jejich nabídky a vytváření společných prezentačních projektů.

Nejnovější události

22.06.2019 - 19.10.2019
V rámci plánované výstavby Archeoskanzenu Trocnov, který vznikne v areálu Památníku Jana Žižky z Trocnova, proběhly v letošním roce doprovodné akce pro veřejnost, které představily různé technologické postupy a řemesla ve středověku.
Typ akce: Ostatní
04.05.2019
Jihočeský kraj, v rámci projektu ATCZ59 Mezinárodní kulturní platforma I-CULT, který je financován z programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika, uspořádal dne 4. května 2019 od 11:00 hod. do 19:00 hod. akci „Lokace Archeoskanzenu Trocnov“. Akce se uskutečnila v areálu Památníku Jana Žižky z Trocnova (Trocnov, 373 12 Borovany). Pro malé i velké návštěvníky byl připraven bohatý program.
Typ akce: Tisková zpráva
01.04.2019 - 31.03.2020
Jihočeský kraj jako Vedoucí partner projektu ATCZ59 Mezinárodní kulturní platforma I-CULT, který je financován z programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika, společně s projektovými partnery, kterými jsou Muzeum Vysočiny Třebíč, Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Regionální muzeum v Mikulově a Museumsmanagement Niederösterreich, připravují na rok 2020 prezentační projekt, který představí život a zvyky příhraničních regionů a výsledky společné badatelské činnosti regionálních aktérů v oblasti etnografie. Společným tématem projektu je každodenní život a tradice venkovského lidu v 19. století a jejich dnešní podoba. Realizace výstavy se skládá z přípravné odborné práce, přípravy a realizace výstavního konceptu na základě výsledků odborné práce a její prezentace obyvatelům a návštěvníkům příhraničních regionů. Výstava bude rozdělena do dvou výstavních míst – Znojmo a Jindřichův Hradec. Prezentační projekt doprovodí přeshraniční fotosoutěž pro veřejnost na téma „Výroční obyčeje česko-rakouského příhraničí“. Fotosoutěž si klade za cíl zvýšení zájmu o prezentované téma a návazně na to i o výstavu. Fotosoutěž probíhá v termínu 1. 4. 2019 – 31. 3. 2020.
Typ akce: Tisková zpráva

Podrobnější informace

Společnou výzvou projektu je zvýšení zájmu o kulturní dědictví prezentované v příhraničních paměťových institucích, zejména v muzeích, galeriích a dalších pamětních místech. Projekt pracuje s jejich stávajícím potenciálem, který společně zpracovává a využívá ke společné a propojené prezentaci zapojených regionů (Jižních Čech, Jižní Moravy, Vysočiny a Dolního Rakouska). Vzniká tak nový koncept přeshraniční spolupráce muzeí a prezentace jejich kulturního dědictví. Cílem je připravit společnou nabídku paměťových institucí z obou stran hranice a otevřít česko-dolnorakouskou muzejní krajinu, která bude atraktivnější a přístupnější jak pro návštěvníky, tak i obyvatele příhraničí. Vzniknou tak inovativní produkty podporující poznávací a kulturní turismus mezi příhraničními regiony a přinášející více návštěvníků do muzeí.

Místní nabídku paměťových institucí bude prezentovat česko-rakouský zprostředkující program Příběh hranice. Spojujícím prvkem programu je společná hranice a její historie, která bude vyprávěna na poutavých příbězích muzeí a jejich sbírek. Program využívá konceptu tzv. story telling marketingu.

Aktivní spolupráce muzejních institucí na společných výstavních projektech bude založena na třech pilířích spolupráce: na společné odborné muzejní práci, společné přípravě a realizaci prezentačního projektu a na společné a vzájemně propojené propagaci.

Výstupy projektu

 • rekonstrukce raně středověkého kostela (rotundy) z naleziště Pohansko (jižní Morava)
 • archoeskanzen Trocnov - prezentace kulturního dědictví středověku formou experimentální archeologie
 • společné prezentační projekty příhraničních muzeí a muzejních institucí
 • propagačně-vzdělávací program Příběh hranice