Veletrh pravěké a středověké kultury Krumbenowe 2018

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.10.2017 - 30.06.2021

Alokované prostředky EFRR:

2 170 342,78 €

Číslo projektu:

ATCZ59

Zkratka:

I-CULT

Vedoucí partner:

Jihočeský kraj

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Marek Svoboda

Partneři projektu:

  • Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
  • Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace
  • Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace
  • Museumsmanagement Niederösterreich GmbH
  • Donau-Universität Krems
  • WMB Weinviertel Museum Betriebs GmbH
  • Stadtgemeinde Retz

O projektu:

Společný cíl projektu je zvýšení zájmu o kulturní dědictví prezentované v příhraničních paměťových institucích, zejména muzeích a galeriích, a to formou propojení jejich nabídky a vytváření společných prezentačních projektů.