Web právě aktualizujeme, prosím omluvte případné chyby.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.10.2016 - 30.09.2019

Alokované prostředky EFRR:

1 532 080,82 €

Číslo projektu:

ATCZ74

Zkratka:

Kultur und Natur am Grünen Band

Vedoucí partner:

Weinviertel Tourismus GmbH

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Hannes Weischacher (h.weitschacher@weinviertel.at)

Partneři projektu:

  • Destination Waldviertel GmbH
  • Jihomoravský kraj
  • Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o.
  • Nadace Partnerství
  • Vysočina Tourism, příspěvková organizace
  • Jihočeská centrála cestovního ruchu

O projektu:

Propojení a zhodnocení kulturního a přírodního dědictví společného regionu udržitelným způsobem prostřednictvím cykloturistiky, šetrné k životnímu prostředí, má za cíl přinést zvýšení počtu přenocování v obcích dotčeného regionu.

Nejnovější události

08.10.2019
Na portálu Outdooractive byla zveřejněna reportáž o Stezce železné opony.
Typ akce: Ostatní
24.07.2019
Projektoví partneři Nadace Partnerství a Weinviertel Tourismus byli společnými iniciátory vzpomínkové cyklojízdy „Po stopách železné opony“. Tato akce byla podpořena z Fondu malých projektů Rakousko – Česká republika v rámci programu Interreg V-A Rakousko - Česká republika. Projekt je v synergii s realizovanými projekty ATCZ74 a SKAT V213 – „Kultura a příroda na Zeleném pásu“ a podílí se na propagaci cyklotrasy EV13 – Stezka železné opony.
Typ akce: Ostatní
13.05.2019
Široká síť cyklostezek - po stopách evropských dějin.
Typ akce: Tisková zpráva

Podrobnější informace

Železná opona dělila Evropu přibližně 40 let na východní a západní část. Podél tohoto tehdejšího pohraničního pásma vznikl tzv. Zelený pás. Již několik let vznikají iniciativy zpřístupnit tento Zelený pás prostřednictvím 10.400 km trasy Iron Curtail Trail. Mezi Gmündem/Č. Velenicemi a Hohenau/Mor. Svätým Jánom vede označený úsek EuroVelo 13 o délce 329 km územím Rakouska (regionem Weinviertel a Waldviertel) a ČR (přes kraj Jihočeský, Vysočina a Jihomoravský). Stezka odkrývá biotopy, procházející dřívější uzavřenou zónou, vzniklé díky desetiletí vynuceného klidu a odloučenosti. S výjimkou míst, patřících ke světovému kult. dědictví UNESCO (Lednice či Valtice), není rozmanitost kult. a krajinných pamětihodností a pozoruhodností této oblasti doposud odpovídajícím způsobem odhalena, užívána a uvedena na trh. Propojení a zhodnocení kult. a přír. dědictví společného regionu udržitelným způsobem prostřednictvím cykloturistiky, šetrné k životnímu prostředí, má za cíl přinést zvýšení počtu přenocování v obcích dotčeného regionu o 2%  (srov. s 2015). Podél jednotl. tras mají být díky Storytellingu (vyprávění příběhů) přiblíženy dějiny evrop. historie, politiky, přírody a kultury. Poskytovatelé služeb v oboru turismus z obou zemí získají označení kvality a budou navzájem propojeni. Takto získaná marketingová výhoda bude využita v rámci obsáhlých market. opatření za účelem dosažení vyššího povědomí. Nabídka cyklostezky zasáhne 20 mil. potenc. hostů, stezku navštíví 40 žurnalistů, 200 příspěvků bude zveřejněno v médiích, předpokládá se 400.000 přístupů na web během 3 let. Vytvořením společných systémových propag. aktivit na podporu lokalit kult. a přír. dědictví podél cyklostezky EuroVelo 13 v území společného přeshraničního regionu s využitím potenciálu stezky Železné opony, dojde k oživení, zatraktivnění, rozvoji a dlouhodobému využívání tohoto území, k vytvoření přeshraničního parterství, pozvolnému zřízení komunikačních a pracovních struktur, podpoře společné regionální identity, zvýšení kvality díky jednot. standardům služeb cykloturistům, dosažených prostřed. řetězce poskyt. služeb (200 podniků). Dále pak rozvoj min. 10 přeshranič. nabídek, zvýšení frekvence na cyklostezce o 20 %. Vzhledem k tomu, že cyklostezka několikrát střídá trasu mezi Rakouskem a ČR a vypráví příběhy stejného regionu, může být návštěvníkům poskytnuta nabídka pouze prostř. přeshraniční spolupráce. Z toho důvodu bude prováděno spol. plánování a realizace zamýšlených kroků trojjazyčně. Společně bude realizována podstatná část market. nákladů v rámci společně financovaných opatření. Navíc mezi partnery existuje souhlas v rámci do budoucna zamýšlených kroků a také stran otázky připojení jednotlivých úseků.
Přeshraniční Storytelling  bude v AT a ČR jako komunikační metoda použit vůbec poprvé. Prostřednictvím emocionalizování nabídky vznikne výhradní postavení produktu na trhu. Při navigaci/komunikaci budou nasazeny nejmodernější prostředky digitálních technologií.

Výstupy projektu

  • Storytelling - vyprávění příběhů
  • Zlepšení kvality služeb a infrastruktury pro cyklisty v dotčeném území
  • Zlepšení veřejné turistické infrastruktury podél Zeleného pásu