Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.11.2017 - 31.10.2021

Alokované prostředky EFRR:

1 996 839,89 €

Číslo projektu:

ATCZ91

Zkratka:

Natur- und Kulturerlebnis am Burgen- und Schlösserweg / Přírodní a kulturní zážitky na Zemské cestě

Vedoucí partner:

Verband Mühlviertler Alm

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Dr. Andreas Hunger

Partneři projektu:

 • Burgverein Prandegg
 • Gemeinde Windhaag bei Perg
 • Tourismusverband Bad Kreuzen
 • Hrady na Malši, z.s.

O projektu:

Projekt navazuje na již existující tematickou turistickou trasu "Cesta hradů a zámků", která vede historickou kulturní a přírodní krajinou jižních Čech a Mühlviertelu, od Malše až po Dunaj. Projektoví partneři chtějí přeshraniční spolupráci prostorově rozšířit a ještě více zatraktivnit tematickou trasu pro turisty. V rámci spolupráce budou zdokumentovány poznatky o starých řemeslech, budou zpracovány společné dějiny podél trasy, budou provedeny restaurátorské práce a opravy a dále zprofesionalizována marketingová opatření. Tato opatření mají přispět k zvýšení turistického potenciálu regionu, dále k navýšení motivace obyvatelstva regionu k objevování sousední země a navíc napomáhat k trvalému uchování historických objektů.

Nejnovější události

02.10.2020
In October, a knight of the Castles Trail starts in the Danube town of Grein on a cross-border tour. The life-size figure in its tinny garb will visit communities along the way as far as the Czech Republic in the course of the coming year and will move into accommodation in a shop window in the town centers for several weeks.
Typ akce: Tisková zpráva
31.07.2020 - 01.08.2020
Location: Prandegg castle ruins / Activity: Theory of lime burning, filling the lime oven with limestones, heating and continuous firing of the kiln, theory of lime slaking, slaking of lime
Typ akce: Workshop
28.07.2020 - 31.07.2020
Location: Poresin / Workshops: making and mending of beams, cleaning and washing of wooden elements, composition of stone masonry as basis of historical constructions
Typ akce: Workshop

Podrobnější informace

Tato část společného pohraničí mezi Horním Rakouskem a jižními Čechami je z hospodářského hlediska slabě rozvinutá. Přeshraniční turistické projekty představují možnost, jak snížit předsudky lidí v příhraničí a oblast hospodářsky dlouhodobě za pomoci turistů podpořit. Tak se má podpořit srůstání ve společném přeshraničním regionu. Stávající 150 km dlouhá tematická turistická trasa "Cesta hradů a zámků" vede historickou kulturní a přírodní krajinou jižních Čech a Mühlviertelu kolem 15 hradů, zámků a hradních zřícenin od Malše až po Dunaj, tzn. z Českých Budějovic až do Greinu. Díky stoupajícímu zájmu o historické stavby, je cesta hradů a zámků aktuální více než kdy předtím a skrývá obrovský kulturně turistický potenciál.

V programu EÚS AT-CZ 2007-2013 byl už proveden úspěšný přeshraniční projekt "Burgen- und Schlösserweg / Zemská cesta". Jeho cílem tehdy bylo vybudování značky Cesty hradů a zámků, vyznačení přeshraniční turistické trasy a vybudování intenzivní přeshraniční spolupráce.

Díky úspěchu projektu chtějí projektoví partneři přeshraniční spolupráci prostorově rozšířit (nová trasa), ještě více zatraktivnit pro turisty (restaurátorské práce a opravy), zdokumentovat poznatky o starých řemeslech a sdílet je v přeshraničním rámci, zpracovat společné dějiny podél trasy a dále zprofesionalizovat marketingová opatření (vícejazyčné audioprůvodce).
Tato opatření mají přispět k tomu, aby se zvýšil zájem turistů o tento přeshraniční region a obyvatelstvo regionu získalo motivaci objevovat sousední zemi. Kromě toho mají přispět k trvalému zachování objektů a zvýšit počet návštěvníků a noclehů ve společném příhraničí.

Má se dosáhnout následujících cílů:
- zpracování a získání povědomí o společné historii jižních Čech a Mühlviertelu ve vztahu k hradům a zámkům podél turistické trasy (např. česká šlechta v Mühlviertelu)
- posílení přeshraniční spolupráce projektových partnerů prostřednictvím rozšíření sítě díky zapojení dalších kulturních a přírodních památek a pamětihodností
- trvalé zhodnocování kulturních a přírodních památek a pamětihodností v regionu pro příští generace díky restaurátorským opatřením a opravám
- zajištění znalostí o tradičních řemeslnických technikách (stará řemesla)
- společné marketingové aktivity pro Cestu hradů a zámků / Zemskou cestu s cílem zvýšení počtu návštěvníků a noclehů ve společném regionu
- příspěvek k socioekonomickému a kulturnímu rozvoji ve společném regionu díky turistickým impulzům, především vzhledem k digitalizaci (např. inovativní audioprůvodce).

Výstupy projektu

 • Zřícenina hradu Prandegg: obnovení koňských stání; rekonstrukce části traktu se stodolami, hradní kaple; Odkrytí historické sklípkové klenby
 • Zachování kulturního dědictví v areálu tvrze Tichá
 • Obnova podhradí na Pořešíně
 • Hrad Kreuzen: restaurování zřícené kulaté věže
 • Audioprůvodce a webový konektor
 • workshopy ke starým řemeslům
 • Rozšíření značení cest