Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.11.2017 - 31.10.2021

Alokované prostředky EFRR:

1 996 839,89 €

Číslo projektu:

ATCZ91

Zkratka:

Natur- und Kulturerlebnis am Burgen- und Schlösserweg / Přírodní a kulturní zážitky na Zemské cestě

Vedoucí partner:

Verband Mühlviertler Alm

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Dr. Andreas Hunger

Partneři projektu:

 • Burgverein Prandegg
 • Gemeinde Windhaag bei Perg
 • Tourismusverband Bad Kreuzen
 • Hrady na Malši, z.s.

O projektu:

Projekt navazuje na již existující tematickou turistickou trasu "Cesta hradů a zámků", která vede historickou kulturní a přírodní krajinou jižních Čech a Mühlviertelu, od Malše až po Dunaj. Projektoví partneři chtějí přeshraniční spolupráci prostorově rozšířit a ještě více zatraktivnit tematickou trasu pro turisty. V rámci spolupráce budou zdokumentovány poznatky o starých řemeslech, budou zpracovány společné dějiny podél trasy, budou provedeny restaurátorské práce a opravy a dále zprofesionalizována marketingová opatření. Tato opatření mají přispět k zvýšení turistického potenciálu regionu, dále k navýšení motivace obyvatelstva regionu k objevování sousední země a navíc napomáhat k trvalému uchování historických objektů.

Nejnovější události

10.12.2019
At the network meeting in Pregarten, the castle trail was presented as a project example.
Typ akce: Prezentace

Podrobnější informace

Tato část společného pohraničí mezi Horním Rakouskem a jižními Čechami je z hospodářského hlediska slabě rozvinutá. Přeshraniční turistické projekty představují možnost, jak snížit předsudky lidí v příhraničí a oblast hospodářsky dlouhodobě za pomoci turistů podpořit. Tak se má podpořit srůstání ve společném přeshraničním regionu. Stávající 150 km dlouhá tematická turistická trasa "Cesta hradů a zámků" vede historickou kulturní a přírodní krajinou jižních Čech a Mühlviertelu kolem 15 hradů, zámků a hradních zřícenin od Malše až po Dunaj, tzn. z Českých Budějovic až do Greinu. Díky stoupajícímu zájmu o historické stavby, je cesta hradů a zámků aktuální více než kdy předtím a skrývá obrovský kulturně turistický potenciál.

V programu EÚS AT-CZ 2007-2013 byl už proveden úspěšný přeshraniční projekt "Burgen- und Schlösserweg / Zemská cesta". Jeho cílem tehdy bylo vybudování značky Cesty hradů a zámků, vyznačení přeshraniční turistické trasy a vybudování intenzivní přeshraniční spolupráce.

Díky úspěchu projektu chtějí projektoví partneři přeshraniční spolupráci prostorově rozšířit (nová trasa), ještě více zatraktivnit pro turisty (restaurátorské práce a opravy), zdokumentovat poznatky o starých řemeslech a sdílet je v přeshraničním rámci, zpracovat společné dějiny podél trasy a dále zprofesionalizovat marketingová opatření (vícejazyčné audioprůvodce).
Tato opatření mají přispět k tomu, aby se zvýšil zájem turistů o tento přeshraniční region a obyvatelstvo regionu získalo motivaci objevovat sousední zemi. Kromě toho mají přispět k trvalému zachování objektů a zvýšit počet návštěvníků a noclehů ve společném příhraničí.

Má se dosáhnout následujících cílů:
- zpracování a získání povědomí o společné historii jižních Čech a Mühlviertelu ve vztahu k hradům a zámkům podél turistické trasy (např. česká šlechta v Mühlviertelu)
- posílení přeshraniční spolupráce projektových partnerů prostřednictvím rozšíření sítě díky zapojení dalších kulturních a přírodních památek a pamětihodností
- trvalé zhodnocování kulturních a přírodních památek a pamětihodností v regionu pro příští generace díky restaurátorským opatřením a opravám
- zajištění znalostí o tradičních řemeslnických technikách (stará řemesla)
- společné marketingové aktivity pro Cestu hradů a zámků / Zemskou cestu s cílem zvýšení počtu návštěvníků a noclehů ve společném regionu
- příspěvek k socioekonomickému a kulturnímu rozvoji ve společném regionu díky turistickým impulzům, především vzhledem k digitalizaci (např. inovativní audioprůvodce).

Výstupy projektu

 • Zřícenina hradu Prandegg: obnovení koňských stání; rekonstrukce části traktu se stodolami, hradní kaple; Odkrytí historické sklípkové klenby
 • Zachování kulturního dědictví v areálu tvrze Tichá
 • Obnova podhradí na Pořešíně
 • Hrad Kreuzen: restaurování zřícené kulaté věže
 • Audioprůvodce a webový konektor
 • workshopy ke starým řemeslům
 • Rozšíření značení cest