Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.11.2017 - 31.10.2021

Alokované prostředky EFRR:

1 996 839,89 €

Číslo projektu:

ATCZ91

Zkratka:

Natur- und Kulturerlebnis am Burgen- und Schlösserweg / Přírodní a kulturní zážitky na Zemské cestě

Vedoucí partner:

Verband Mühlviertler Alm

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Dr. Andreas Hunger

Partneři projektu:

 • Burgverein Prandegg
 • Gemeinde Windhaag bei Perg
 • Stiftung Burg Kreuzen
 • Hrady na Malši, z.s.

O projektu:

Projekt navazuje na již existující tematickou turistickou trasu "Cesta hradů a zámků", která vede historickou kulturní a přírodní krajinou jižních Čech a Mühlviertelu, od Malše až po Dunaj. Projektoví partneři chtějí přeshraniční spolupráci prostorově rozšířit a ještě více zatraktivnit tematickou trasu pro turisty. V rámci spolupráce budou zdokumentovány poznatky o starých řemeslech, budou zpracovány společné dějiny podél trasy, budou provedeny restaurátorské práce a opravy a dále zprofesionalizována marketingová opatření. Tato opatření mají přispět k zvýšení turistického potenciálu regionu, dále k navýšení motivace obyvatelstva regionu k objevování sousední země a navíc napomáhat k trvalému uchování historických objektů.

Nejnovější události

31.10.2021
Poslední monitorovací období se neslo ve znamení dokončovacích prací na tvrzi v Tiché, konkrétně velké věži tvrze, kdy byly dokončovány vápenné omítky hrázděného patra, bylo dokončeno obložení světnice prkny – táflování, instalován kompletní mobiliář, podlahy, vnitřní a vnější schodiště a dokončovací práce. Zároveň byla dokončena konzervace tvrziště včetně branské věže a zdivo bylo překryto tlustou vrstvou travního drnu, jako ochrana proti jeho zvětrávání. Byly prováděny dokončovací práce na budově zázemí včetně inženýrských sítí, vybavení nábytkem, modelem tvrze v měřítku 1:100, byly osazeny cedule povinné publicity, probíhalo natírání konstrukcí, výstavba chodníku okolo budovy zázemí a další práce. Všechny činnosti se povedlo dokončit v požadované kvalitě a stanoveném termínu, a tvrz se tak stane do budoucna vyhledávaným cílem veřejnosti z české i rakouské strany hranice. Stavba stodoly a ratejny podhradí na hradě Pořešín včetně výstavby oplocení byla dokončena bez problémů v předcházejících monitorovacích obdobích.
Typ akce: Ostatní
24.09.2021 - 26.09.2021
Im Rahmen des Workshops wird eine Replik eines mittelalterlichen kachelofens gebaut. Die Teilnehmer können aktiv daran mitbauen.
Typ akce: Workshop
17.09.2021 - 18.09.2021
Basket winding is an old craftsmanship that is now part of the intangible cultural heritage in Austria. Grasses, herbs and flowers can be processed into beautiful baskets. In the morning you start with a castle hike and grass and herbs are collected. In the afternoon, the participants learn to weave baskets under supervision. The materials are provided.
Typ akce: Školení

Podrobnější informace

Tato část společného pohraničí mezi Horním Rakouskem a jižními Čechami je z hospodářského hlediska slabě rozvinutá. Přeshraniční turistické projekty představují možnost, jak snížit předsudky lidí v příhraničí a oblast hospodářsky dlouhodobě za pomoci turistů podpořit. Tak se má podpořit srůstání ve společném přeshraničním regionu. Stávající 150 km dlouhá tematická turistická trasa "Cesta hradů a zámků" vede historickou kulturní a přírodní krajinou jižních Čech a Mühlviertelu kolem 15 hradů, zámků a hradních zřícenin od Malše až po Dunaj, tzn. z Českých Budějovic až do Greinu. Díky stoupajícímu zájmu o historické stavby, je cesta hradů a zámků aktuální více než kdy předtím a skrývá obrovský kulturně turistický potenciál.

V programu EÚS AT-CZ 2007-2013 byl už proveden úspěšný přeshraniční projekt "Burgen- und Schlösserweg / Zemská cesta". Jeho cílem tehdy bylo vybudování značky Cesty hradů a zámků, vyznačení přeshraniční turistické trasy a vybudování intenzivní přeshraniční spolupráce.

Díky úspěchu projektu chtějí projektoví partneři přeshraniční spolupráci prostorově rozšířit (nová trasa), ještě více zatraktivnit pro turisty (restaurátorské práce a opravy), zdokumentovat poznatky o starých řemeslech a sdílet je v přeshraničním rámci, zpracovat společné dějiny podél trasy a dále zprofesionalizovat marketingová opatření (vícejazyčné audioprůvodce).
Tato opatření mají přispět k tomu, aby se zvýšil zájem turistů o tento přeshraniční region a obyvatelstvo regionu získalo motivaci objevovat sousední zemi. Kromě toho mají přispět k trvalému zachování objektů a zvýšit počet návštěvníků a noclehů ve společném příhraničí.

Má se dosáhnout následujících cílů:
- zpracování a získání povědomí o společné historii jižních Čech a Mühlviertelu ve vztahu k hradům a zámkům podél turistické trasy (např. česká šlechta v Mühlviertelu)
- posílení přeshraniční spolupráce projektových partnerů prostřednictvím rozšíření sítě díky zapojení dalších kulturních a přírodních památek a pamětihodností
- trvalé zhodnocování kulturních a přírodních památek a pamětihodností v regionu pro příští generace díky restaurátorským opatřením a opravám
- zajištění znalostí o tradičních řemeslnických technikách (stará řemesla)
- společné marketingové aktivity pro Cestu hradů a zámků / Zemskou cestu s cílem zvýšení počtu návštěvníků a noclehů ve společném regionu
- příspěvek k socioekonomickému a kulturnímu rozvoji ve společném regionu díky turistickým impulzům, především vzhledem k digitalizaci (např. inovativní audioprůvodce).

Výstupy projektu

 • Zřícenina hradu Prandegg: obnovení koňských stání; rekonstrukce části traktu se stodolami, hradní kaple; Odkrytí historické sklípkové klenby
 • Zachování kulturního dědictví v areálu tvrze Tichá
 • Obnova podhradí na Pořešíně
 • Hrad Kreuzen: restaurování zřícené kulaté věže
 • Audioprůvodce a webový konektor
 • workshopy ke starým řemeslům
 • Rozšíření značení cest