Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.11.2017 - 31.10.2021

Alokované prostředky EFRR:

1 996 839,89 €

Číslo projektu:

ATCZ91

Zkratka:

Natur- und Kulturerlebnis am Burgen- und Schlösserweg / Přírodní a kulturní zážitky na Zemské cestě

Vedoucí partner:

Verband Mühlviertler Alm

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Dr. Andreas Hunger

Partneři projektu:

 • Burgverein Prandegg
 • Gemeinde Windhaag bei Perg
 • Stiftung Burg Kreuzen
 • Hrady na Malši, z.s.

O projektu:

Projekt navazuje na již existující tematickou turistickou trasu "Cesta hradů a zámků", která vede historickou kulturní a přírodní krajinou jižních Čech a Mühlviertelu, od Malše až po Dunaj. Projektoví partneři chtějí přeshraniční spolupráci prostorově rozšířit a ještě více zatraktivnit tematickou trasu pro turisty. V rámci spolupráce budou zdokumentovány poznatky o starých řemeslech, budou zpracovány společné dějiny podél trasy, budou provedeny restaurátorské práce a opravy a dále zprofesionalizována marketingová opatření. Tato opatření mají přispět k zvýšení turistického potenciálu regionu, dále k navýšení motivace obyvatelstva regionu k objevování sousední země a navíc napomáhat k trvalému uchování historických objektů.

Nejnovější události

08.02.2021
The knight of the castle trail arrived in Bad Zell on 5. 2. 2021 and was appointed by the Carnival Guild and the mayor Mag. Hubert Tischler. Afterwards he started his "recreational holiday" in the Spa to remove the rust from his joints.
Typ akce: Prezentace
03.12.2020
Not only kids are excited by St. Nicholas, the wandering knight of the Castle Trail also particularly likes meeting the saint. The tinny companion was stationed in the Danube town of Grein for the past few weeks and has now arrived in Windhaag near Perg in time. For the next few weeks, the knight will be staying in the Windhaag / Perg municipal office and will bring visitors closer to the 215-kilometer long-distance hiking trail from Grein to Velesín.
Typ akce: Prezentace

Podrobnější informace

Tato část společného pohraničí mezi Horním Rakouskem a jižními Čechami je z hospodářského hlediska slabě rozvinutá. Přeshraniční turistické projekty představují možnost, jak snížit předsudky lidí v příhraničí a oblast hospodářsky dlouhodobě za pomoci turistů podpořit. Tak se má podpořit srůstání ve společném přeshraničním regionu. Stávající 150 km dlouhá tematická turistická trasa "Cesta hradů a zámků" vede historickou kulturní a přírodní krajinou jižních Čech a Mühlviertelu kolem 15 hradů, zámků a hradních zřícenin od Malše až po Dunaj, tzn. z Českých Budějovic až do Greinu. Díky stoupajícímu zájmu o historické stavby, je cesta hradů a zámků aktuální více než kdy předtím a skrývá obrovský kulturně turistický potenciál.

V programu EÚS AT-CZ 2007-2013 byl už proveden úspěšný přeshraniční projekt "Burgen- und Schlösserweg / Zemská cesta". Jeho cílem tehdy bylo vybudování značky Cesty hradů a zámků, vyznačení přeshraniční turistické trasy a vybudování intenzivní přeshraniční spolupráce.

Díky úspěchu projektu chtějí projektoví partneři přeshraniční spolupráci prostorově rozšířit (nová trasa), ještě více zatraktivnit pro turisty (restaurátorské práce a opravy), zdokumentovat poznatky o starých řemeslech a sdílet je v přeshraničním rámci, zpracovat společné dějiny podél trasy a dále zprofesionalizovat marketingová opatření (vícejazyčné audioprůvodce).
Tato opatření mají přispět k tomu, aby se zvýšil zájem turistů o tento přeshraniční region a obyvatelstvo regionu získalo motivaci objevovat sousední zemi. Kromě toho mají přispět k trvalému zachování objektů a zvýšit počet návštěvníků a noclehů ve společném příhraničí.

Má se dosáhnout následujících cílů:
- zpracování a získání povědomí o společné historii jižních Čech a Mühlviertelu ve vztahu k hradům a zámkům podél turistické trasy (např. česká šlechta v Mühlviertelu)
- posílení přeshraniční spolupráce projektových partnerů prostřednictvím rozšíření sítě díky zapojení dalších kulturních a přírodních památek a pamětihodností
- trvalé zhodnocování kulturních a přírodních památek a pamětihodností v regionu pro příští generace díky restaurátorským opatřením a opravám
- zajištění znalostí o tradičních řemeslnických technikách (stará řemesla)
- společné marketingové aktivity pro Cestu hradů a zámků / Zemskou cestu s cílem zvýšení počtu návštěvníků a noclehů ve společném regionu
- příspěvek k socioekonomickému a kulturnímu rozvoji ve společném regionu díky turistickým impulzům, především vzhledem k digitalizaci (např. inovativní audioprůvodce).

Výstupy projektu

 • Zřícenina hradu Prandegg: obnovení koňských stání; rekonstrukce části traktu se stodolami, hradní kaple; Odkrytí historické sklípkové klenby
 • Zachování kulturního dědictví v areálu tvrze Tichá
 • Obnova podhradí na Pořešíně
 • Hrad Kreuzen: restaurování zřícené kulaté věže
 • Audioprůvodce a webový konektor
 • workshopy ke starým řemeslům
 • Rozšíření značení cest