Přihlášení do iBoxu

Naše projekty

Grenzüberschreitende strategische Partnerschaft im Bereich der Lebensmittel- und Umweltanalytik

Na obou školách budou prováděny chemické rozbory regionálních potravin. U zeleniny, ovoce, mléčných produktů a dalších potravin bude stanovován např. obsah pesticidů, dusičnanů, těžkých kovů a také složení potravin a dále obsah živin a vitaminů. Cílem je mezinárodní výměna zkušeností a srovnání kvality potravin v obou regionech. Žákům obou škol bude nabídnuto praktické laboratorní vzdělání a žáci získají odborné kompetence v oblasti chemické analýzy potravin.

Zobrazit více