26.04.2019 - 28.04.2019
JCCR v rámci aktivity projektu „Organizace turistického veletrhu“ uspořádá další ročník veletrhu cestovního ruchu Travelfest, který bude spolufinancován z evropského programu Interreg V-A z projektu Památky žíjí ATCZ31. Veletrh proběhne 26. – 28. dubna 2018 na českobudějovickém Výstavišti. Projekt Památky žijí zde bude hojně představen a to nejen nejpočetnějším cílovým skupinám „Rodinám s dětmi“, ale i seniorům a zájemcům o kulturní atraktivity a akce. Více informací naleznete na: www.travelfest.cz.
Typ akce: Výstava
11.12.2018 - 11.12.2018
Dne 11.12.2018 se konal seminář projektu Památky žijí na téma Grafika v Českých Budějovicích. Spolupořádali ho partneři projektu Jihočeská Silva Nortica a Národní památkový ústav a dále RERA a.s. jako partner projektu ECCR/Routes of reformation. Akce se zúčastnily zástupci památek z Jihočeského kraje, kteří se učili pracovat s grafickým programem Canva za účelem tvorby vlastních pozvánek na akce. Akce se zúčastnilo 19 osob.
Typ akce: Seminář
07.12.2018 - 09.12.2018
Ve dnech 7.-9.12.2018 bylo v rámci projektu Památky žijí finančně podpořeno konání akce Adventní trhy pod Rumpálem na Strakonickém hradě.
Typ akce: Ostatní
06.12.2018 - 07.12.2018
Ve dnech 6.-7.12.2018 se projektový tým projektu Památky žijí zúčastnil studijní cesty po Waldviertelu a Mühlviertelu.
Typ akce: Ostatní
20.11.2018 - 20.11.2018
Dne 20.11.2018 se v rámci projektu uskutečnila exkurze po památkách Waldviertelu, pořádaná vedoucím partnerem projektu - sdružením Jihočeská Silva Nortica. Exkurze byla určena provozovatelům a majitelům památek a partnerům projektu na české straně k poznání nabídky památek na rakouské straně ve Waldviertelu a zúčastnilo se jí téměř čtyřicet účastníků.
Typ akce: Ostatní
12.11.2018 - 12.11.2018
Dne 12.11.2018 se od 9.00 do 16.00 hod. v klášteře Zwettl konala informační akce a školení na téma "Digitalizace" v rámci projektu Památky žijí. Akci pořádal rakouský partner projektu Destination Waldviertel GmbH především pro rakouské památky, které jsou zapojené do projektu.
Typ akce: Školení
28.10.2018 - 28.10.2018
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod oslavilo za finanční podpory projektu Památky žijí sto let výročí republiky netradičním způsobem. Na základě dobových pramenů se pokusili zrekonstruovat, jak probíhaly převratné dny přímo v okresním městě na Vysočině. Od 14. 00 hodin byly zahájeny slavnosti s dobovou hudbou, vyvěšováním praporů a odvozem busty starého mocnáře k řece Sázavě, která měla svou vodou symbolicky překrýt symbol nadvlády habsburského rodu. Oslavy vyvrcholily lampiónovým průvodem, který dle archivních záznamů procházel městem na znamení oslavy samostatného státu a sbratření zdejšího obyvatelstva.
Typ akce: Ostatní
25.10.2018 - 26.10.2018
Ve dnech 25. – 26. 10. 2018 proběhl na penzionu v Příběnicích tréninkový seminář pro pracovníky propagace a marketingu Jihočeského kraje, kterého se celkem zúčastnilo přibližně 20 osob. Nosným tématem semináře byly prezentační dovednosti, které při své práci využívají profesionální průvodci nejen na památkových objektech. Seminář pracovníkům připomněl a rozšířil dovednosti v oblasti tvorby prezentací, technik, jak zaujmout či motivovat posluchače nebo jak správně reagovat na dotazy a námitky.
Typ akce: Seminář
03.10.2018
Dne 3.10.2018 se od 9.00 do 13.00 uskutečnil seminář Měření v cestovním ruchu, který se zabýval analýzou a měřením úspěšnosti reklamy a samotným měřením a informacemi o turistech. Seminář realizoval partner projektu Vysočina Tourism na Krajském úřadě Kraje Vysočina v Jihlavě. Program akce viz přiložená pozvánka.
Typ akce: Seminář
15.09.2018 - 15.09.2018
Dne 15.9.2018 bylo v rámci projektu Památky žijí finančně podpořeno konání akce Slavonický jarmark.
Typ akce: Ostatní
01.09.2018 - 30.09.2018
V září 2018 bude uskutečněna další z aktivit projektu, veřejnost bude moci listovat tištěným materiálem, který bude umístěn do novin formou vkladu. Vklad je zpracován ve dvou verzích – české a německé. V Jižních Čechách nalezneme tento vklad v Jihočeském deníku a v Rakousku v Kronen Zeitung. Do vkladu je zahrnuto 32 do projektu zapojených objektů z Jižních Čech, 4 objekty z Vysočiny a 4 objekty z Waldviertlu. Vždy jsme se snažili z přihlášených vybrat (JCCR a příslušní partneři) objekty méně navštěvované tak, abychom je maximálně podpořili.
Typ akce: Tisková zpráva
18.08.2018 - 19.08.2018
Ve dnech 18.-19.8.2018 bylo v rámci projektu Památky žijí finančně podpořeno konání Pouti k Panně Marii Klokotské v Klokotech u Tábora.
Typ akce: Ostatní
05.08.2018 - 05.08.2018
Dne 5.8.2018 bylo v rámci projektu Památky žijí finančně podpořeno konání akce Ovčácké slavnosti v Klášteře Borovany.
Typ akce: Ostatní
02.08.2018 - 01.09.2018
V létě 2018 bylo v rámci projektu Památky žijí finančně podpořeno konání série koncertů Jihočeské filharmonie na jihočeských památkách.
Typ akce: Ostatní
20.07.2018 - 21.07.2018
Ve dnech 20.-21.7.2018 bylo v rámci projektu Památky žijí finančně podpořeno konání akce Historické slavnosti Jakuba Krčína v Třeboni.
Typ akce: Ostatní
01.07.2018 - 01.07.2018
Dne 1.7.2018 bylo v rámci projektu Památky žijí podpořeno konání Oslav 100 let vzniku Československa na zámku v Nové Bystřici.
Typ akce: Ostatní
29.06.2018
Web projektu www.pamatkyziji.cz byl 29.6.2018 spuštěn.
Typ akce: Tisková zpráva
29.06.2018
Ve dnech 21. - 22. června 2018 se uskutečnila studijní cesta na Vysočinu, které se zúčastnili zástupci všech partnerů projektu.
Typ akce: Seminář
13.06.2018 - 14.06.2018
Ve dnech 13. a 14. června 2018 proběhl na Svachově Lhotce další z řady seminářů, které organizuje Jihočeská centrála cestovního ruchu v rámci projektu Památky žijí ATCZ31. Na semináři byl představen zúčastněným projektu Památky žijí, jeho cíle a aktivity, které by měly vést nejen ke zvýšení návštěvnosti do projektu zapojených subjektů. Dalšími tématy pak například byly: studie spokojenosti návštěvníků, role památek při tvorbě produktů nebo spolupráce při propagaci památek z pohledu české centrály cestovního ruchu CzechTourism. Akce se zúčastnilo 30 účastníků.
Typ akce: Seminář
26.05.2018 - 26.05.2018
Dne 26.5.2018 bylo v rámci projektu Památky žijí podpořeno konání akce Mariánská pouť na Zámku Mitrowicz v Kolodějích nad Lužnicí. Jednalo se o tradiční jarní akci, kdy zámecký park ožije řemeslníky, dobovým jarmarkem, divadlem, workshopy, hudebním představením, ukázkou restaurování a samozřejmě je také možnost prohlídky zámku.
Typ akce: Ostatní
24.05.2018 - 24.05.2018
Dne 24.5.2018 se od 8.30 do 12.45 uskutečnilo informační setkání s informačními středisky v regionu Vysočina. Školení realizoval partner projektu Vysočina Tourism v Jihlavě. Program akce viz přiložená pozvánka.
Typ akce: Školení
18.05.2018 - 18.05.2018
Dne 18.5.2018 se od 10.00 do 15.00 uskutečnil seminář Grafika. Seminář realizoval partner projektu Vysočina Tourism v Univerzitním centru Masarykovy univerzity v Telči. Program akce viz přiložená pozvánka.
Typ akce: Seminář
16.05.2018 - 18.05.2018
Projekt Památky žijí byl partnery projektu Destination Waldviertel a Jihočeská Silva Nortica velmi úspěšně prezentován na veletrhu „Waldviertel Pur“ ("Jen Waldviertel") ve Vídni ve dnech 16. až 18. května 2018. 100 vystavovatelů na 70 stáncích, 2 jeviště k hudebním a dalším vystoupením, to je ve zkratce výsledovka hojně navštěvovaného veletrhu.
Typ akce: Výstava
12.04.2018 - 14.04.2018
Projekt Památky žijí byl Jihočeskou centrálou cestovního ruchu prezentován na výstavě Travelfest ve dnech 12.-14. dubna 2018 v Českých Budějovicích.
Typ akce: Výstava
11.04.2018 - 11.04.2018
Dne 11. 4. 2018 proběhl na Výstavišti v Českých Budějovicích seminář v rámci projektu Památky žijí ATCZ31 s názvem Památková péče v České republice v 21. století, diskuse nad novou koncepcí veřejné památkové péče obecně a památkovým zákonem konkrétně. Seminář se uskutečnil za spolupráce Jihočeské centrály cestovního ruchu a Jihočeského kraje a celkem se ho zúčastnilo zhruba 120 účastníků, kteří společně debatovali nad danou problematikou.
Typ akce: Seminář
09.04.2018 - 09.04.2018
Dne 9.4.2018 se od 9.00 do 13.00 uskutečnil seminář Komunikace s veřejností (2. část) - PR a tiskové zprávy. Seminář realizoval partner projektu Vysočina Tourism v zámku v Třebíči. Program akce viz přiložená pozvánka.
Typ akce: Seminář
06.04.2018 - 08.04.2018
Projekt Památky žijí byl partnerem projektu Destination Waldviertel velmi úspěšně prezentován na veletrhu „Blühendes Österreich“ ("Kvetoucí Rakousko") ve Welsu ve dnech 6. až 8. dubna 2018. Veletrh navštívilo cca 79.000 návštěvníků a zúčastnilo se ho 450 vystavovatelů z 10 národů.
Typ akce: Výstava
31.03.2018 - 31.03.2018
Dne 31.3.2018 byla v rámci projektu Památky žijí finančně podpořena akce Jarní slavnost na Kamenném mostě v Písku. Jednalo se o jarní slavnost na velikonoční sobotu s kulturním programem a řemeslným jarmarkem. Byly zde připraveny tvořivé dílničky pro děti a jízda na koních. Akcí byla otevřena turistická sezona ve městě.
Typ akce: Ostatní
05.03.2018 - 05.03.2018
Dne 5.3.2018 se od 9.00 do 13.00 uskutečnil seminář Komunikace s veřejností (1. část) - základy Copywritingu. Seminář realizoval partner projektu Vysočina Tourism v zámku ve Žďářu nad Sázavou. Program akce viz přiložená pozvánka.
Typ akce: Seminář
19.10.2017 - 20.10.2017
Ve dnech 19. - 20. října 2017 se uskutečnila studijní cesta do Wachau, které se zúčastnili zástupci všech partnerů projektu.
Typ akce: Tisková zpráva
06.10.2017 - 06.10.2017
6. října 2017 se uskutečnil seminář "Grafika", který zorganizovala příspěvková organizace Vysočina Tourism.
Typ akce: Tisková zpráva
30.09.2017 - 30.09.2017
Interreg projekt ATCZ31 "Památky žijí" byl schválen, práce na projektu začaly. Plánováno je mj. zlepšení ochrany a zachování přístupu ke kulturnímu dědictví a intenzivní propagace památek typu "hrady, zámky, kláštery a opevněná města" v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, ve Waldviertelu a Mühlviertelu.
Typ akce: Tisková zpráva
19.09.2017 - 19.09.2017
Dne 19. září 2017 proběhla ve Spolkovém domě ve Slavonicí­ch zahajovací­ konference k projektu Interreg ATCZ31 Památky žijí. Akce se zúčastnilo na 60 zástupců památkových objektů, partnerů projektu a členů sdružení Jihočeská Silva Nortica.
Typ akce: Konference
27.05.2017 - 28.05.2017
V rámci projektu "Památky žijí" byla podpořena realizace akce "Barokní průvod aneb cesta za barokním uměním".
Typ akce: Tisková zpráva
22.05.2017 - 22.05.2017
Vysočina Tourism zorganizovala setkání pracovníků turistických informačních center (TIC) a zástupců oblastních organizací destinačního managementu Kraje Vysočina.
Typ akce: Tisková zpráva
18.04.2017 - 24.04.2017
Vysočina Tourism, příspěvková organizace, zorganizovala ve dnech 18. a 24. dubna 2017 seminář "Marketing na sociálních sítích".
Typ akce: Tisková zpráva