Přílohy k Exkurze pro veřejnost

Přílohy k Ocenění Neptun v kategorii Vodní výzkum

Přílohy k Kontrolní den 2/2018 v Rakousku

Přílohy k Prezentace projektu na JHK

Přílohy k Prezentace projektu při zasedání poradního sboru ZP

Přílohy k Setkání s rakouským partnerem

Přílohy k Studie bioindikačního hodnocení v povodí Horní Malše za období 2017 – 2018