Galerie k

Galerie k Workshop v rámci projektu ConNat - WP 1

Galerie k 4. Partnermeeting Connecting Nature ATCZ

Galerie k

Galerie k

Galerie k Přeshraniční výměna informací o managementu chráněných území - prvni setkání

Galerie k

Galerie k Terénní exkurze na vybraná rašeliniště v Národním parku Šumava a přírodní rezervaci Kapličky

Galerie k

Galerie k

Galerie k Kick-off ConNat – Connecting Nature AT-CZ - propojování a ochrana přírody v Rakousku a Česku