Web právě aktualizujeme, prosím omluvte případné chyby.
11.09.2018
Typ akce: Ostatní

Vybudování přeshraničního umělého trdliště - 11. 9. 2018

Dne 11. 9. 2018 došlo k vybudování přeshraničního umělého trdliště s pomocí bagru. Akce probíhala v Národním parku Podyjí za přítomností médií. Bezprostředně po této akci zahájil Národní park Thayatal monitoring. V rámci monitoringu pak budou budou sledovat, do jaké míry jsou uměle nasypaná trdliště využívána pstruhem potočním a jaké změny na nich probíhají v říčním režimu Dyje. Současně s tím bude ověřovat stabilitu umělého trdliště a kontrolovat, zda a jak dochází k přesunu materiálu. Na základě vyhodnocení nasbíraných dat vytvoří koncepce pro zlepšení reprodukčních habitatů v Dyji mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem. 

Galerie