Číslo projektu: ATCZ23, Zkratka: C4PE
V rámci projektu se má etablovat přeshraniční profesní vzdělávání v Rakousku i v Česku. Dále se má vytvořit společné přeshraniční odborné vzdělávání v rámci pilotních kooperací mezi školami.
Číslo projektu: ATCZ220, Zkratka: EduSTEM
EduSTEM reaguje na zájem regionálního hospodářství o podporu dětí a žáků v tématech STEM, již od útlého věku.
Číslo projektu: ATCZ65, Zkratka: EDUGARD
Projekt EDUGARD se zaměřuje na využití školních pozemků, areálů a zahrad jako místa, které je výhodné využít pro vzdělávání žáků.
Číslo projektu: ATCZ200, Zkratka: LAB Ysper-Veseli
Na obou školách budou prováděny chemické rozbory regionálních potravin. U zeleniny, ovoce, mléčných produktů a dalších potravin bude stanovován např. obsah pesticidů, dusičnanů, těžkých kovů a také složení potravin a dále obsah...
Číslo projektu: ATCZ35, Zkratka: MatemaTech
Cílem projektu MatemaTech je vytvoření přeshraniční sítě pro systematické hledání cest a nástrojů, jak zvýšit zájem žáků ZŠ a SŠ o studium technických a přírodovědných oborů na SŠ a VŠ.
Číslo projektu: ATCZ62, Zkratka: CLIL
Cílem projektu je efektivní implementace metody CLIL v technickém vysokoškolském vzdělávání za účelem zvýšení využití odborníků s odpovídajícími cizojazyčnými znalostmi a dovednostmi na pracovním trhu v přeshraničním regionu.
Číslo projektu: ATCZ218, Zkratka: Profesní flexibilita a její implementace / Professionelle Flexibilität und ihre Implementierung
Hlavním cílem projektu je zvyšování konkurenceschopnosti a flexibility absolventů středních odborných škol s ekonomickým zaměřením na mezinárodním trhu práce a transfer principů duálního vzdělávání do českého prostředí.
Číslo projektu: ATCZ5, Zkratka: BIG
Prvotním cílem projektu BIG je zvýšení kvality a podpora průchodnosti jazykové výuky ve školce do základní školy s důrazem na přechod z mateřských do základních škol.