Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.10.2019 - 30.09.2022

Alokované prostředky EFRR:

1 503 566,60 €

Číslo projektu:

ATCZ 216

Zkratka:

DigiMe

Vedoucí partner:

Bildungsdirektion für Wien

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Mag. Camilla Osmera-Zagorski, MA

Partneři projektu:

  • Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
  • Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace
  • Wirtschaftsagentur Wien. Ein Fond der Stadt Wien.

O projektu:

Hlavním cílem projektu je dlouhodobě zlepšit digitální vzdělávání v Rakousku a České republice (školy v projektových regionech na jižní Moravě, Vysočině a ve Vídni) a kvalifikovat žáky na požadavky digitálního světa práce. 

Nejnovější události

16.05.2022 - 18.05.2022
Europa Büro pořádá další sérii workshopů "Kódování s micro:bitem" pro učitele. Pod vedením našeho odborníka Clause Zöchlinga se učitelé naučí programovat senzory a elektroniku na micro:bitu, aby mohli v budoucnu realizovat vlastní kreativní projekty se svými žáky.
Typ akce: Workshop
13.05.2022 - 13.05.2022
Dne 13. května 2022 se DigiMe představila na největším rakouském veletrhu vzdělávání "Interpädagogika". Návštěvníci veletrhu z Rakouska i ze zahraničí měli možnost seznámit se s projektem a na stánku DigiMe si dokonce mohli vyzkoušet své programátorské dovednosti s Micro:bitem.
Typ akce: Výstava
09.05.2022 - 09.05.2022
Dne 9. května se v České republice uskutečnil přeshraniční workshop o digitalizaci ve školách v rámci projektu DigiMe.
Typ akce: Workshop

Podrobnější informace

Globální digitální věk nezná hranice. Dominantní postavení internetu, sociálních médií a digitálních technologií je přeshraniční fenomén. Jako důsledek sebou přináší také výzvy - zejména ve školství. Například bezpečné užívání internetu resp. 'Fake News' a kyberšikana jsou témata, která musí být dětem citlivě zprostředkována. Dále je potřeba žáky nadchnout a připravit na budoucí digitální profese. Učitelé musí být vyškoleni, aby přenesli digitální technologie do výuky a byli schopni učit děti a mládež způsobem, který odpovídá současné době a nově vznikajícím profesím. Hlavním cílem projektu je dlouhodobě zlepšit digitální vzdělávání v Rakousku a České republice (školy v projektových regionech na jižní Moravě, Vysočině a ve Vídni) a kvalifikovat žáky na požadavky digitálního světa práce. 
Změny, které budou dosaženy: posílení digitálních kompetencí u žáků a učitelů; zatraktivění digitálních a technologických povolání pro žáky a žákyně; podpora inovativního myšlení, podnikatelských dovedností a seberealizace u žáků.
Hlavní výstupy: Partneři společně vytvoří vícejazyčnou e-learningovou platformu s nabídkou e-learningu, která zpostředkuje žákům ve věku 6-15 let a učitelům potřebné dovednosti v oblasti digitálních technologií resp. budoucích digitálních profesí. Ve vzdělávacích kurzech bude vyškoleno nejméně 300 učitelů. Z toho budou profitovat nejen žáci a učitelé samotní, ale i technologické firmy, jejichž poptávka po učních se specifickými, digitálními kompetencemi rok od roku stoupá. 
Postup: 1) Výcvik Explainerů (učitelé a studenti technických oborů) 2) Explaineři povedou workshopy pro žáky s účastí vzorů z technologických firem. 3) Vytvoření on-line e-learningové platformy s e-learningovými pracovními materiály, video-tutoriály, kvízy, síťovací funkcí apod. 4) Workshopy a e-learning pro učitele. 5) Vytvoření přeshraničních partnerství mezi školami za účelem sdílení příkladů dobré praxe a zkušeností. 6) Vyhodnocení projektu a z toho plynoucích strategií, které napomohou zřizovatelům/autoritám integrovat do výuky digitální a mediální kompetence.
Cíl projektu: Vyškolení nejméně 5000 žáků/ 300 učitelů / 15 Explainerů na 100 školách prostřednictvím 300 workshopů.
DigiMe přináší následující inovace: 1) novou, na IT dovednosti orientovanou výuku v rámci přeshraniční spolupráce, 2) digitálně a mediálně kompetentní žáky a učitele, 3) lepší pracovní příležitosti pro budoucí generace a kvalifikované pracovní síly pro (digitální) ekonomiku.

Výstupy projektu

  • Implementace vzdělávacích opatření na podporu digitálních a mediálních dovedností žáků a učitelů
  • Příprava žáků na digitální trh práce a odpovídající lidské zdroje pro ekonomiku
  • Vytvoření digitální sítě škol na Vysočině, jižní Moravě a ve Vídni.