30.01.2020
Typ akce: Konference

Ve vzdělávacím hubu instituce Bildungsdirektion für Wien se konalo Kick off akce projektu DigiMe. Europa Büro Wien a Wirtschaftsagentur Wien představily projekt a následně pozvaly k networkingu strategické partnery, jakož i zástupce „Digitale Bildungsstrategie“ a iniciativy „Schule Digital“.

Galerie